Sonuclar Ve Kayıtlar ne Zaman

Sonuclar Ve Kayıtlar ne Zaman

Sonuçların 31 Ağustos 2018 Cuma günü açıklanmasını bekliyoruz. Üniversite kayıtları 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.
14.08.2018 Salı | Güncellenme: 14.08.2018 Salı 12:09

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak

Değerli arkadaşlar, bugün tercih bildirimi ve değişiminin son günü. Son dakika ise 23.59'dur. Sonuçların 31 Ağustos 2018 Cuma günü açıklanmasını bekliyoruz. Üniversite kayıtları 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında tamamlanacak. Sonuç belgenizde yerleştirilmiş iseniz hangi tarihte nerede kayıt yaptıracağınız bilgilerini görebileceksiniz. Umarım yerleştirme sonuçları yüzünüzü güldürür. Herkes için hayırlı olmasını diliyoruz.

Üniversite Kaydı Nasıl Yapılacak

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

2018-2019 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Devlet üniversitelerinde elektronik kayıtlar, 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a)        Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b)        Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c)        12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d)        Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e)        Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlüler askerlik durumlarını, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr İnternet adresinde görebilecekler.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Kazanan adayların bilgileri adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecek.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

a)        Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

b)        Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

c)        Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

d)        Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

e)        Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

a)        1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

b)        İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2018-ÖSYS'ye başvurabilirler.),

c)        Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar

2018-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

Elektronik Kayıt Tarihi Ne Zaman Ve Nasıl Yapılacak

YÖK Başkanlığı’nın elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması şöyle:

1.         Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kaydolma imkanı sunacaklardır. Ek yerleştirmelerde Elektronik kayıt kullanılmayacak olup öğrencilerin, yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

2.         Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

3.         Elektronik kayıt işlemi 2018-2019 öğretim dönemi için ÖSYM den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.

4.         Elektronik kayıt 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

5.         Elektronik kayda, özel yetenek programlan ile yükseköğretim kuramlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) dâhil edilmeyecektir.

6.         Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

7.         Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.

8.         Aynı anda örgün iki önlisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.

 

9.         Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.

 

10.      Yükseköğretim Kurumları elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alabileceklerdir.

11.      Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu