Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans EA 251,249 870.729 80 Aday
İktisat Lisans EA 267,293 693.613 80 Aday
İşletme Lisans EA 278,304 587.454 80 Aday
Kamu Yönetimi Lisans EA 259,928 771.883 80 Aday
Maliye Lisans EA 262,259 746.704 90 Aday
Ekonometri Lisans EA 246,882 923.795 52 Aday
Kamu Yönetimi (İÖ) Lisans EA 244,170 957.330 50 Aday
Maliye (İÖ) Lisans EA 245,965 935.166 50 Aday
Uluslararası İlişkiler Lisans EA 285,705 522.685 90 Aday
Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lisans EA 257,763 795.754 80 Aday

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans EA 304,061 384.652 60 Aday
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) Lisans EA 277,312 596.565 50 Aday
Finans ve Bankacılık Lisans EA 281,720 557.107 60 Aday
Finans ve Bankacılık (İÖ) Lisans EA 247,409 917.266 50 Aday

Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Gıda Teknolojisi Lisans SAY 267,643 483.764 30 Aday
Sağlık Yönetimi Lisans EA 293,898 457.052 60 Aday
Enerji Yönetimi Lisans EA 298,668 421.992 30 Aday

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Su Ürünleri Mühendisliği Lisans SAY 254,439 575.338 30 Aday

Diş Hekimliği Fakültesi

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Diş Hekimliği Lisans SAY 478,182 34.012 80 Aday

Eğitim Fakültesi

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Japonca Öğretmenliği Lisans DİL 419,734 20.534 40 Aday
Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans SÖZ 404,511 17.787 70 Aday
Sınıf Öğretmenliği Lisans EA 379,484 83.064 60 Aday
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans SÖZ 367,807 65.926 50 Aday
Türkçe Öğretmenliği Lisans SÖZ 394,237 26.720 50 Aday
Coğrafya Öğretmenliği Lisans SÖZ 378,011 47.488 20 Aday
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans EA 369,163 106.679 80 Aday
Kimya Öğretmenliği Lisans SAY 321,530 256.751 20 Aday
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans SAY 417,180 90.619 40 Aday
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans SAY 320,227 260.530 50 Aday
İngilizce Öğretmenliği Lisans DİL-İNG 433,801 15.560 80 Aday
Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans SÖZ 417,122 10.171 60 Aday
Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) Lisans SÖZ 342,176 135.137 1 Aday

Fen Fakültesi

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Biyoloji Lisans SAY 301,947 320.427 30 Aday
Fizik Lisans SAY 298,957 331.607 20 Aday
Kimya Lisans SAY 323,465 251.393 20 Aday
Matematik Lisans SAY 327,400 240.747 60 Aday
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Lisans SAY 304,562 310.909 20 Aday
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Lisans SAY 406,062 103.268 60 Aday
İstatistik Lisans SAY 333,299 225.823 25 Aday

İlahiyat Fakültesi

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
İlahiyat Lisans SÖZ 297,315 368.109 170 Aday
İlahiyat (İÖ) Lisans SÖZ 261,850 684.605 125 Aday
İlahiyat (M.T.O.K.) Lisans SÖZ 268,902 612.709 20 Aday
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) Lisans SÖZ 250,351 808.907 15 Aday

İletişim Fakültesi

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Radyo, Televizyon ve Sinema Lisans SÖZ 337,436 152.069 70 Aday
Gazetecilik Lisans SÖZ 312,615 268.999 70 Aday
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) Lisans SÖZ 310,785 279.593 70 Aday

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Arkeoloji Lisans EA 252,052 861.394 50 Aday
Coğrafya Lisans SÖZ 330,443 180.119 60 Aday
İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans DİL-İNG 417,657 21.311 60 Aday
Sanat Tarihi Lisans SÖZ 292,513 403.922 60 Aday
Sosyoloji Lisans EA 296,838 435.228 60 Aday
Tarih Lisans SÖZ 326,585 197.157 70 Aday
Türk Dili ve Edebiyatı Lisans SÖZ 342,939 132.505 70 Aday
Tarih (İÖ) Lisans SÖZ 299,127 355.185 50 Aday
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) Lisans SÖZ 314,261 259.783 50 Aday
Sosyoloji (İÖ) Lisans EA 271,175 654.754 40 Aday
Psikoloji Lisans EA 389,891 62.218 60 Aday
Felsefe Lisans EA 260,735 763.062 40 Aday

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Peyzaj Mimarlığı Lisans SAY 288,617 374.446 70 Aday
Şehir ve Bölge Planlama Lisans SAY 277,077 430.234 70 Aday

Mühendislik Fakültesi

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Bilgisayar Mühendisliği Lisans SAY 454,721 53.816 85 Aday
Gıda Mühendisliği Lisans SAY 322,014 255.400 50 Aday
Çevre Mühendisliği (İngilizce) Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 20 Aday
İnşaat Mühendisliği Lisans SAY 322,871 253.064 60 Aday
Harita Mühendisliği Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Biyomühendislik Lisans SAY 330,547 232.663 50 Aday
Kimya Mühendisliği Lisans SAY 399,620 111.151 25 Aday

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans SAY 287,875 377.687 60 Aday
Ebelik Lisans SAY 337,215 216.400 90 Aday
Hemşirelik Lisans SAY 373,943 146.659 130 Aday
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 1 Aday

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans EA 310,755 341.617 60 Aday
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) Lisans EA 282,021 554.371 50 Aday
İktisat (İngilizce) Lisans EA 303,379 389.298 60 Aday
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans EA 346,406 173.538 40 Aday
İktisat (İngilizce) (İÖ) Lisans EA 285,562 523.890 40 Aday
İşletme (İngilizce) Lisans EA 319,143 293.818 60 Aday
İşletme (İngilizce) (İÖ) Lisans EA 296,207 439.897 50 Aday

Tıp Fakültesi

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Tıp Lisans SAY 506,023 14.984 170 Aday

Turizm Fakültesi

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Lisans EA 267,602 690.508 50 Aday
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans SÖZ 380,243 44.063 50 Aday
Turizm İşletmeciliği Lisans EA 282,256 552.359 30 Aday

Ziraat Fakültesi

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Bahçe Bitkileri Lisans SAY 271,608 460.501 40 Aday
Bitki Koruma Lisans SAY 299,748 328.595 40 Aday
Tarım Ekonomisi Lisans EA 278,827 582.742 40 Aday
Tarla Bitkileri Lisans SAY 268,465 478.823 40 Aday
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Lisans SAY 257,927 548.856 30 Aday
Zootekni Lisans SAY 250,687 605.134 35 Aday
Tarımsal Biyoteknoloji Lisans SAY 267,876 482.328 20 Aday
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Lisans SAY 279,807 415.986 25 Aday
Tarımsal Yapılar ve Sulama Lisans SAY 249,694 613.265 20 Aday

Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans SAY 255,152 569.742 60 Aday
İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 1 Aday
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Lisans EA 266,126 705.845 60 Aday

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans SÖZ 362,200 77.969 55 Aday

Ayvacık Meslek Yüksekokulu

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans TYT 252,722 1.568.192 55 Aday
İşletme Yönetimi Önlisans TYT 237,535 1.836.617 45 Aday
Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans TYT 253,040 1.562.778 70 Aday
Geleneksel El Sanatları Önlisans TYT 230,929 1.960.490 20 Aday
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Önlisans TYT 232,677 1.927.427 60 Aday
Spor Yönetimi Önlisans TYT 272,434 1.254.191 50 Aday
Spor Yönetimi (İÖ) Önlisans TYT 253,766 1.550.569 40 Aday
Turist Rehberliği Önlisans TYT 274,433 1.224.432 60 Aday
Turist Rehberliği (İÖ) Önlisans TYT 249,710 1.619.548 45 Aday

Bayramiç Meslek Yüksekokulu

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Laboratuvar Teknolojisi Önlisans TYT 287,260 1.044.306 35 Aday
Ormancılık ve Orman Ürünleri Önlisans TYT 289,241 1.018.129 30 Aday
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans TYT 233,254 1.916.503 55 Aday
Spor Yönetimi Önlisans TYT 264,675 1.372.886 40 Aday
Çocuk Gelişimi Önlisans TYT 285,801 1.064.047 50 Aday

Biga Meslek Yüksekokulu

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Elektrik Önlisans TYT 273,721 1.234.886 40 Aday
Kooperatifçilik Önlisans TYT 225,232 2.070.470 25 Aday
Makine Önlisans TYT 270,367 1.285.277 50 Aday
Pazarlama Önlisans TYT 240,266 1.786.445 35 Aday
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Önlisans TYT 225,108 2.072.949 30 Aday
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans TYT 244,737 1.706.165 50 Aday
Otomotiv Teknolojisi Önlisans TYT 276,238 1.198.265 35 Aday
İşletme Yönetimi Önlisans TYT 239,333 1.803.527 60 Aday
Gıda Teknolojisi Önlisans TYT 258,432 1.472.936 55 Aday
Yerel Yönetimler Önlisans TYT 229,750 1.983.034 50 Aday
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans TYT 259,809 1.450.467 30 Aday
Mobilya ve Dekorasyon Önlisans TYT 231,798 1.944.108 30 Aday

Çan Meslek Yüksekokulu

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Mekatronik Önlisans TYT 288,303 1.030.439 40 Aday
Lojistik Önlisans TYT 254,453 1.538.924 60 Aday
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans TYT 272,420 1.254.412 40 Aday
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans TYT 237,415 1.838.805 30 Aday
Elektronik Teknolojisi Önlisans TYT 255,933 1.513.966 25 Aday
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans TYT 251,797 1.583.815 30 Aday
Mimari Dekoratif Sanatlar Önlisans TYT 226,795 2.040.146 70 Aday
Enerji Tesisleri İşletmeciliği Önlisans TYT 239,348 1.803.263 30 Aday
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Önlisans TYT 277,895 1.174.633 60 Aday
Sondaj Teknolojisi Önlisans TYT 250,808 1.600.713 25 Aday
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Önlisans TYT 261,881 1.417.008 30 Aday
Madencilik Teknolojisi Önlisans TYT 243,844 1.722.066 30 Aday

Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Eczane Hizmetleri Önlisans TYT 323,059 637.150 30 Aday
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans TYT 332,050 558.189 70 Aday
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans TYT 340,764 489.344 70 Aday
İlk ve Acil Yardım Önlisans TYT 355,813 388.216 60 Aday
Anestezi Önlisans TYT 361,546 355.136 70 Aday
Elektronörofizyoloji Önlisans TYT 311,364 754.088 55 Aday

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans TYT 289,161 1.019.178 40 Aday
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans TYT 269,761 1.294.253 80 Aday
İşletme Yönetimi Önlisans TYT 277,784 1.176.161 70 Aday
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans TYT 273,125 1.243.846 70 Aday
Yerel Yönetimler Önlisans TYT 261,143 1.428.896 60 Aday
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans TYT 271,011 1.275.444 55 Aday
Çocuk Gelişimi Önlisans TYT 304,083 834.822 75 Aday

Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Bilgisayar Programcılığı Önlisans TYT 356,766 382.658 60 Aday
İç Mekan Tasarımı Önlisans TYT 309,657 772.351 40 Aday
Elektrik Önlisans TYT 293,477 962.958 60 Aday
Makine Önlisans TYT 299,704 886.160 50 Aday
Grafik Tasarımı Önlisans TYT 319,864 667.453 60 Aday
İnşaat Teknolojisi Önlisans TYT 267,896 1.322.931 90 Aday
Giyim Üretim Teknolojisi Önlisans TYT 266,316 1.347.545 30 Aday
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans TYT 277,891 1.174.697 50 Aday

Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Gemi İnşaatı Önlisans TYT 320,159 664.584 50 Aday
Su Altı Teknolojisi Önlisans TYT 284,907 1.076.228 25 Aday

Ezine Meslek Yüksekokulu

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Pazarlama Önlisans TYT 231,867 1.942.763 25 Aday
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans TYT 234,090 1.900.686 35 Aday
İşletme Yönetimi Önlisans TYT 233,959 1.903.215 35 Aday
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans TYT 239,169 1.806.594 40 Aday
Dış Ticaret Önlisans TYT 248,500 1.640.390 50 Aday
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans TYT 231,509 1.949.586 60 Aday
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans TYT 243,733 1.723.997 45 Aday
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Önlisans TYT 228,247 2.011.948 20 Aday

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Deniz ve Liman İşletmeciliği Önlisans TYT 272,144 1.258.463 65 Aday
Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans TYT 256,274 1.508.312 50 Aday
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans TYT 238,619 1.816.723 60 Aday
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans TYT 243,721 1.724.221 50 Aday
İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans TYT 260,931 1.432.198 60 Aday

Gökçeada Meslek Yüksekokulu

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans TYT 261,018 1.430.814 35 Aday
Dış Ticaret Önlisans TYT 256,807 1.499.544 45 Aday
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans TYT 244,740 1.706.113 50 Aday
İşletme Yönetimi Önlisans TYT 240,221 1.787.301 35 Aday

Lapseki Meslek Yüksekokulu

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Organik Tarım Önlisans TYT 236,639 1.853.287 30 Aday
Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans TYT 262,664 1.404.573 60 Aday
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans TYT 248,265 1.644.374 50 Aday
Laboratuvar Teknolojisi Önlisans TYT 294,148 954.482 60 Aday
Fidan Yetiştiriciliği Önlisans TYT 246,229 1.679.747 20 Aday
Bitki Koruma Önlisans TYT 254,684 1.534.968 50 Aday
Maliye Önlisans TYT 250,567 1.604.768 80 Aday
Fidan Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) Önlisans TYT Dolmadı Dolmadı 1 Aday
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) Önlisans TYT 278,709 1.162.768 50 Aday
Maliye (İÖ) Önlisans TYT 235,269 1.878.677 55 Aday
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Önlisans TYT 233,973 1.902.931 30 Aday
Biyokimya Önlisans TYT 300,824 872.798 45 Aday

Yenice Meslek Yüksekokulu

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans TYT 242,791 1.740.743 70 Aday
Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans TYT 297,049 918.464 40 Aday
Adalet Önlisans TYT 307,742 793.436 60 Aday
Dış Ticaret Önlisans TYT 240,299 1.785.796 50 Aday
Lojistik Önlisans TYT 241,382 1.766.225 60 Aday
Mimari Dekoratif Sanatlar Önlisans TYT 223,983 2.095.151 50 Aday
Ormancılık ve Orman Ürünleri Önlisans TYT 284,599 1.080.407 50 Aday
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Önlisans TYT 227,784 2.021.013 50 Aday
YKS Tercih Robotu
YKS Hızlı Tercih
KPSS Tercih Robotu