Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul)

İnşaat Mühendisliği (Almanca)
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi

Kodu : 109610222 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem:
Taban Puan : 415,805
Önceki Dönem: 357,252
Tavan Puan : 454,682
Önceki Dönem: 433,440
Türkiye Başarı Sırası : 92.100
Önceki Dönem: 163.574
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 10 Kişi
Yerleştirilen : 10 Kişi
Okul Birincisi Konj. : - M.E.B.B. Konj. : -
Şehit Gazi Yak. Konj. : - 34 Yaş Üstü Kadın Konj. : -
Depremzede Aday Konj. : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : - Doçent Sayısı : 2 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 4 Kişi

KPSS-1 : - KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

22: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

24: Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

144: Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

158: Öğretim dili Almanca'dır.

245: Aşağıdaki liselerden tercih eden adayların diplomalarında birinci yabancı dili Almanca olmayanların programa yerleştirilmiş olsalar bile kayıtları yapılmayacaktır. Bu liselerden birinci yabancı dili Almanca olup DSD (Deutsches Sprachdiplom) uygulamasına sahip okullardan mezun olan ancak DSD Yabancı Dil Belgesini sağlayamayan adayların da kayıtları yapılacaktır. DSD Yabancı Dil Belgesini sağlayamayan adayların da diğer adaylar gibi üniversitenin yapacağı yabancı dil yeterlik sınavına girmeleri, başarılı olanların birinci sınıfa başlaması, başarılı olamayanların ise yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeleri gerekmektedir. Bu programı Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programları uygulayan ve aşağıda belirtilen liselerden mezun olanlar tercih edebileceklerdir. Bu programı, okul kodu; 061432 Çankaya Anadolu Lisesi, 063888 Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, 070683 Antalya Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi, 342365 Bahçelievler Anadolu Lisesi , 340501 Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi, 342324 Cağaloğlu Anadolu Lisesi, 342284 İstanbul Erkek Lisesi, 342373 Kartal Anadolu Lisesi, 342357 Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi, 350984 Bornova Anadolu Lisesi, 351007 Yunus Emre Anadolu Lisesi, 353073 İzmir Anadolu Lisesi, 341733 Özel Alman Lisesi, 346359 Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu, 345402 Özel Alev Lisesi, 356824 Özel Takev Anadolu Lisesi, 356832 Özel Takev Fen Lisesi, 341037 Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı Özel Anadolu Lisesi, 346101 İELEV Özel Anadolu Lisesi, 344652 Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı Özel Fen Lisesi, 555907 Özel Samsun TAKEV Anadolu Lisesi, 345927 Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olan adaylar tercih edebilir. Okul Kodu bu kodlar içinde bulunmayan adaylar, bu programı tercih etseler bile programa yerleştirilmeyeceklerdir.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu