Marmara Üniversitesi (İstanbul)

İşletme (Almanca)
Marmara Üniversitesi (İstanbul)
İşletme Fakültesi

Kodu : 107210402 Puan Türü : EA
Önceki Dönem: TM-1
Taban Puan : 325,154
Önceki Dönem: 339,227
Tavan Puan : 357,467
Önceki Dönem: 376,378
Türkiye Başarı Sırası : 118.236
Önceki Dönem: 97.912
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 60 Kişi Tercih Eden : 947 Kişi
Yerleştirilen : 62 Kişi
Okul Birincisi Konj. : 2 Kişi M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : 31 Kişi Doçent Sayısı : 16 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 15 Kişi

KPSS-1 : 70,804 KPSS-2 : 66,036
KPSS-3 : 77,237 A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

83: Bir yıl süreli zorunlu Almanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Almanca yeterlik sınavını başaranlar, doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

124: Öğretim dili Almanca'dır.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu