Karabük Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Kodu : 106110566 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem:
Taban Puan : Yeni Tavan Puan : -
Türkiye Başarı Sırası : Yeni Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: Yeni
Kontenjan : 30 Kişi Tercih Eden : -
Yerleştirilen : -
Okul Birincisi Konj. : 1 Kişi M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : 4 Kişi Doçent Sayısı : 3 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 6 Kişi

KPSS-1 : 63,314 KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

16: Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 258,335 260.452 50 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 309,138 142.833 70 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 286,098 184.881 60 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY 294,542 167.801 69 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Gaziantep Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 20 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi
Kimya-Metalurji Fakültesi
Lisans SAY 421,474 39.181 60 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
İstanbul Teknik Üniversitesi
Kimya-Metalurji Fakültesi
Lisans SAY 433,958 32.348 60 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 30 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 253,454 278.189 60 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Kırıkkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Kocaeli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 285,427 186.331 80 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Kocaeli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 262,820 245.522 70 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 353,316 88.788 65 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY 336,044 106.698 53 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Mersin Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 266,675 233.608 45 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 249,643 293.490 20 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 454,080 22.329 80 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 20 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Sakarya Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 269,455 225.809 90 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Sakarya Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 249,828 292.755 80 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
Kimya-Metalurji Fakültesi
Lisans SAY 370,703 73.472 100 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
Kimya-Metalurji Fakültesi
Lisans SAY 399,060 52.811 50 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 20 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 20 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Konya Teknik Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 40 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 324,176 121.490 70 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY 251,300 286.764 60 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Atılım Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 355,966 86.352 3 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Atılım Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 251,129 287.494 22 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%75 Burslu)
İstanbul Gedik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 18 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bursa Teknik Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 278,125 203.162 60 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 15 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Sakarya Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 281,987 193.969 25 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Selçuk Üniversitesi (Konya)
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 20 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 290,898 174.822 60 Aday
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Tam Burslu)
İstanbul Gedik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 299,408 158.929 2 Aday
YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu