İstinye Üniversitesi (İstanbul)

Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi

Kodu : 208450719 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem:
Taban Puan : 349,359
Önceki Dönem: 331,888
Tavan Puan : 380,310
Önceki Dönem: 353,544
Türkiye Başarı Sırası : 112.189
Önceki Dönem: 111.683
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 23 Kişi Tercih Eden : 492 Kişi
Yerleştirilen : 23 Kişi
Okul Birincisi Konj. : - M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 5 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretli
Profesör Sayısı : - Doçent Sayısı : -
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : -

KPSS-1 : - KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

11: Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca iki gözü görmeyen ve mesleğini icra edebilmesi için mesleğini yapmasına mani iyileşemez bir hastalığı bulunanlar eczacılık mesleğini yapamaz.

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

60: Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı vakıf yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

818: İstinye Üniversitesi’nde eğitim ücretlidir. 2019 YKS ile üniversitemize yerleşecekler için yıllık ücretler şunlardır: Tıp Fakültesi’nde (Türkçe ve İngilizce) 89.000 TL.; Eczacılık Fakültesi’nde (Türkçe ve İngilizce) 75.000 TL.; Fen Edebiyat Fakültesi’nde Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) için 36.000 TL., İngiliz Dili ve Edebiyatı için 46.000 TL., Sosyoloji (İngilizce) için 28.000 TL., Türk Dili ve Edebiyatı için 36.000 TL., Psikoloji için (Türkçe ve İngilizce) 61.000 TL., Mütercim Tercümanlık (İngilizce) için 46.000 TL., Matematik (İngilizce) için 36.000 TL.; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık için 35.000 TL., Radyo-Televizyon ve Sinema (İngilizce) için 26.000 TL., Sağlık Yönetimi için 26.000 TL, Yeni Medya (İngilizce) için 26.000 TL, Ekonomi (İngilizce) için 30.000 TL., İşletme (İngilizce) için 30.000 TL., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için 30.000 TL, Uluslararası İlişkiler (İngilizce) için 32.000 TL, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) için 35.000, Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) için 32.000 TL.; Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı için 51.000 TL., Mimarlık (Türkçe ve İngilizce) için 51.000 TL., Gastronomi ve Mutfak Sanatları için 44.000 TL., Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) için 51.000 TL.; Mühendislik Fakültesi'nde Yazılım Mühendisliği için 40.000, Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) için 40.000 TL, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) için 32.000 TL, Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) için 32.000 TL., İnşaat Mühendisliği (İngilizce) için 32.000 TL., Makine Mühendisliği (İngilizce) için 28.000 TL; Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Ebelik için 30.000 TL., Beslenme ve Diyetetik için 50.000 TL., Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe ve İngilizce) için 44.000 TL, Hemşirelik (Türkçe) için 44.000 TL., Hemşirelik (İngilizce) için 35.000 TL., Çocuk Gelişimi için 44.000 TL., Dil ve Konuşma Terapisi için 44.000 TL., Sosyal Hizmet için 30.000 TL.; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Elektronörofizyoloji için 23.000 TL., Radyoterapi için 23.000 TL., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik için 23.000 TL., Tıbbi Laboratuvar Teknikleri için 23.000 TL, Ağız ve Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı (İkinci Öğretim) için 28.000 TL, Ameliyathane Hizmetleri ve Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim) için 28.000 TL., Diyaliz için 28.000 TL., Çocuk Gelişimi için 31.000 TL., Eczane Hizmatleri için 16.000 TL., Fizyoterapi ve Fizyoterapi (İkinci Öğretim) için 31.000 TL., Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İkinci Öğretim) için 31.000 TL., Anestezi ve Anestezi (İkinci Öğretim) için 41.000 TL, İlk ve Acil Yardım ile İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) için 41.000 TL.; Meslek Yüksekokulu’nda Aşçılık ve Aşçılık (İkinci Öğretim) için 28.000 TL, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İkinci Öğretim) için 28.000 TL , Adalet ve Adalet (İkinci Öğretim) için 31.000 TL., Uçak Teknoloji için 23.000 TL., Bilgisayar Programcılığı için 20.000 TL., Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon için 20.000 TL, Gıda Teknolojisi için 16.000 TL.'dir. Tüm bölümlerin İngilizce hazırlık sınıflarının yıllık eğitim ücreti 18.000 TL.’dir. Bu ücretlere KDV dahildir. Ödeme koşulları, taksitlendirme, ek burs olanakları ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Üniversitenin internet sayfasından (www.istinye.edu.tr) adaylara duyurulacaktır.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu