İstanbul Üniversitesi

İlahiyat (İngilizce)
İstanbul Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi

Kodu : 105611271 Puan Türü : SÖZ
Önceki Dönem: TS-1
Taban Puan : 402,830
Önceki Dönem: 402,112
Tavan Puan : 444,429
Önceki Dönem: 442,580
Türkiye Başarı Sırası : 9.343
Önceki Dönem: 7.933
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: 6.471
Önceki Dönem: 13.300
Kontenjan : 6 Kişi Tercih Eden : 478 Kişi
Yerleştirilen : 30 Kişi
Okul Birincisi Konj. : 1 Kişi M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : 399,558 O.B. Tavan Puan : 399,558

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : 37 Kişi Doçent Sayısı : 18 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 32 Kişi

KPSS-1 : 68.952.062 KPSS-2 : 71.087.070
KPSS-3 : 0.066 A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

926: ÖSYM tarafından yapılacak YKS kapsamında ilgili programın puan türündeki başarı sıralamasında ilk 5000 içinde yer alıp daha önce herhangi bir yükseköğretim programından mezun olmamış olup 2020-2021 Akademik yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (1.Öğretim) diploma programına kesin kayıt yaptıran başarı sıralamasına göre ilk 8, İlahiyat (Arapça) ve İlahiyat (İngilizce) diploma programlarına kesin kayıt yaptıran başarı sıralamasına ilk 2 olmak üzere toplam 12 öğrenciye, protokol yapılan kurum tarafından normal eğitim süreleri boyunca aylık 1.000,-TL başarı bursu (Ekim-Mayıs 8 ay) verilecektir. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin alttan dersinin olmaması ve her akademik yılın sonunda ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00'ün altında olmaması gerekir. Öğrencilik haklarını kaybeden, herhangi bir disiplin suçu alan veya derse devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin bursu kesilecektir.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu