İstanbul Teknik Üniversitesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli)
İstanbul Teknik Üniversitesi
Denizcilik Fakültesi

Kodu : 105510026 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem: MF-4
Taban Puan : Dolmadı
Önceki Dönem: 273,179
Tavan Puan : 302,706
Önceki Dönem: 345,888
Türkiye Başarı Sırası : Dolmadı Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: Dolmadı
Kontenjan : 10 Kişi Tercih Eden : 11 Kişi
Yerleştirilen : 4 Kişi
Okul Birincisi Konj. : - M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretli
Profesör Sayısı : - Doçent Sayısı : -
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : -

KPSS-1 : 71,626 KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

16: Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

32: Yükseköğretim kurumlarında yer alan denizcilik eğitimi veren kurumlar yıl bazında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye tutulmaktadır. Bu kapsamda Gemiadamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW) gereği Denizcilik eğitimi veren eğitim kurum/kuruluşlarında eğitim ve öğretim gören öğrenciler ile mezunların gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri, eğitim kurum/kuruluşlarının denetim raporlarının uygun olması halinde mümkündür. İlgili yükseköğretim kurumlarının yetki durumları hakkındaki rapora https://gbs.udhb.gov.tr/ Gemiadamları Eğitimi Bilgi Sisteminden ulaşılabilecektir. İlgili gemiadamı yeterliğini almak için Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce yeterliğini sağlamak gerekmektedir. Adayların tercih yapmadan önce bu sistemden programın yetki belgesini kontrol etmelerinde ve ilgili eğitim ve sınav yönergesini incelemelerinde yarar görülmektedir.

251: Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), bir Türk üniversitesi ile yurtdışı bir üniversite tarafından ortak olarak yürütülen lisans programıdır. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, her iki üniversiteden de ortak program olduğunu belirten iki ayrı diploma (Bazı üniversitelerde ortak bir lisans diploması verilebilir.) alır. Ortak olarak yürütülen programa ait özel bakınız koşullarından bilgi edinilmelidir. Örneğin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve New Paltz Üniversitesi tarafından yürütülen “Lisans/Bachelor of Arts”/ “Bachelor of Science” diplomasına yönelik “İşletme” programını başarıyla tamamlayan bir öğrenci aşağıda belirtilen iki ayrı diplomayı almaya hak kazanacaktır. “SUNY New Paltz Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilmiştir.” ibaresini içeren İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması ve “İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilmiştir.” ibaresini içeren SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması. Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programının akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini veya ortak diploma almaya hak kazanamazlar. Adaylar, uluslararası ortak lisans programlarına, ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler. Çift diploma programlarındaki derslerin öğretim dili ile ilgili bilgi üniversiteden edinilmelidir. Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için programın gerektirdiği yabancı dili yeterli düzeyde bilmeleri gerekmektedir. Bu programlara yerleştirilen ancak, programın gerektirdiği yabancı dil seviyesini tespit eden ilgili üniversitelerin belirlediği uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olamayanlar, yabancı dil hazırlık eğitimi alacaklardır. İlgili ülkede eğitime gidebilmek için, öğrencilerin uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ilgili üniversite tarafından belirlenen taban puanları almaları gerekmektedir (Tercihlerinizi yapmadan önce ayrıntılı bilgi için ilgili üniversiteye başvurunuz.). İstenen taban puanlar bazı üniversitelerde lisans eğitimine başlayabilmek için, bazı üniversitelerde ise ilgili ülkedeki eğitime başlayabilmek için ön koşullardır. Bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili Türk Üniversitelerinin internet sayfasından erişilebilir. Öğrencilere yabancı dil koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl süre verilir. Öğrenciler iki yıl içinde üniversitece belirlenen dil koşulunu sağlayamazsa kaydının bulunduğu yükseköğretim kurumunda varsa öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kaydını yaptırabilir ya da talebi üzerine kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla taban puan koşulunu sağlamak kaydıyla YKS puanına ve tercihlerine göre ÖSYM tarafından Türkiye’de öğretim dili Türkçe olan herhangi bir yükseköğretim programına bir defaya mahsus olmak üzere yerleştirilebilirler. Uluslararası ortak lisans programına kabul edilen öğrenciler, ilgili ülkede öğrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve öğrenciler ilgili ülke vizesi alabilmek için gerekli koşulları yerine getirmelidirler. Türk ve yurt dışı üniversite program koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı olacaklardır. Öğrenim ücretleri bu eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olup, önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim yılı başından önce öğrencilere ilgili üniversite tarafından ayrıca duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır. Uluslararası ortak lisans programlarında ilgili Türk devlet üniversiteleri için belirtilen yıllık öğrenim ücretleri Türk

253: İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi (ITÜDF) ile SUNY Denizcilik Üniversitesi (State University of New York Maritime College (SUNYMC) çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programlan 4 yıl sürelidir. Öğrenciler Açık Deniz Egˆitimlerine çıkabilmeleri için gerekli STCW sertifikalarını, Hazırlık Sınıfı süresince, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eğitimlerine başlamadan önce İTÜDF Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde ücret karşılığında (yaklaşık 1.500 TL) tamamlamakla yükümlüdürler. Birinci sınıf eğitiminin güz yarıyılı üniformalı olarak İTÜDF’de, bahar yarıyılı ise üniformasız olarak SUNYMC’de yapılır. Birinci sınıfı izleyen Ağustos ayında öğrenciler ABD’ye giderek SUNYMC’de zorunlu “Indoctrination” programına katılırlar ve ikinci sınıf eğitimlerinin güz ve bahar yarıyıllarını üniformalı olarak SUNYMC’de geçirirler. İkinci sınıf yaz yarıyılında, her iki bölüm için de yaklaşık 106 gün sürecek olan ilk Açık Deniz Eğitimi, SUNYMC eğitim gemisi “T/S Empire State VI” ile dünya denizlerinde yapılır. Üçüncü sınıf güz yarıyılı eğitimi İTÜDF’de yapılır. Üçüncü sınıf bahar yarıyılı ile yaz yarıyılı boyunca, Türk ve yabancı bayraklı ticari gemilerde, ikinci Açık Deniz Eğitimi yapılır. Amerika’da tamamlanan günler de dahil olmak üzere Açık Deniz Eğitimi’nin toplam süresi uluslararası kurallar çerçevesinde, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği için toplam 360, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği için ise en az 180 gündür. 4. sınıf güz ve bahar yarıyılı eğitimleri İTÜDF’de yapılır. 4 yıllık çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programlarının SUNYMC’daki maliyet bilgisi http://www.sunymaritime.edu/studentaccounts/costofattendance internet adresinden elde edilebilir. Bu eğitim ücretlerinin dışında Amerika’daki mecburi yatılılık sistemi için iki kişilik odada barınma, günde üç öğün yiyecek ve mecburi sağlık sigortası her yarıyılda ortalama 6.400 ABD doları tutmaktadır. İTÜ’deki bir yıllık hazırlık eğitim-öğretim ücreti 7700 TL tutarındadır. İTÜ’deki diğer yıllarda ödenecek olan ücretler ise; 1. yıl güz döneminde 6.250 TL, 3. ve 4. yıllarda da her yıl için 12.500 TL olacaktır. Ödemeler, eğitimin ABD’deki kısmı için SUNYMC’a, Türkiye’deki kısmı için ise İTÜ’ye yapılır. Çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programları, kız/erkek öğrencilerle 2. Yarıyıl dışında üniformalı, yatılı bir düzende (sadece SUNYMC’de), ast-üst ilişkileri içinde gerçekleştirilir. Üniformaların, ders kitaplarının ve bilgisayarların temini öğrenciye aittir.

256: Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; adayların normal sağlık raporu yerine, Gemi Adamları Sağlık Yönergesi kapsamında yetkilendirilmiş hastanelerden "Gemi Adamı Olur" ibareli rapor alarak, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden onaylı belge almaları ve kesin kayıtta ibraz etmeleri gerekirÖğrencilerin 31.07.2012 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği’nin Gemiadamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 50-d, e, f’de yer alan yasal koşulları sağlamaları gerekmektedir. İTÜ Denizcilik Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç üniformalı bir fakültedir.

752: Bu programı tercih edebilmek için adayların ilgili yerleştirme puanının en az 260 olması gerekmektedir.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu