İstanbul Medipol Üniversitesi

Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Kodu : 203110856 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem: MF-4
Taban Puan : 398,004
Önceki Dönem: 421,354
Tavan Puan : 431,589
Önceki Dönem: 426,815
Türkiye Başarı Sırası : 66.235
Önceki Dönem: 39.267
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 9 Kişi Tercih Eden : 150 Kişi
Yerleştirilen : 9 Kişi
Okul Birincisi Konj. : - M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : Tam Burslu Öğretim Ücreti : Tam Burslu
Profesör Sayısı : 2 Kişi Doçent Sayısı : -
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 1 Kişi

KPSS-1 : 62,961 KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

3: Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %75 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte üçünü; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.

13: Mimarlık programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

60: Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı vakıf yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

709: İstanbul Medipol Üniversitesinde öğretim ücrete tabidir. 2019–2020 akademik yılında öğretim ücreti yıllık; Uluslararası Tıp Fakültesi için 84.000 TL, Tıp Fakültesi için 76.000 TL, Diş Hekimliği Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programı için 76.000 TL, Eczacılık Fakültesi için 69.000 TL, Hukuk Fakültesi için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 50.000 TL, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin tüm programları için zorunlu hazırlık sınıfları dahil 40.000 TL, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe ve İngilizce Programı için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 39.000 TL, Beslenme ve Diyetetik programı için 36.500 TL, Odyoloji programı için 36.000 TL, Ortez-Protez programı ile Çocuk Gelişimi programı için 33.000 TL, Ergoterapi programı ile Dil ve Konuşma Terapisi Türkçe ve İngilizce Programı için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 30.500 TL, Hemşirelik Türkçe ve İngilizce Programı için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 30.000 TL, Ebelik programı için 28.500 TL, Sosyal Hizmet programı için 27.000 TL, Sağlık Yönetimi Türkçe ve İngilizce Programı için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 22.500 TL, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin Psikoloji programı Türkçe ve İngilizce Programı için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 30.000 TL, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Programı ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe ve İngilizce Programı için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 28.000 TL, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Mimarlık Türkçe ve İngilizce Programı için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 43.500 TL, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Türkçe ve İngilizce Programları için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 37.500 TL, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı programı için 29.000 TL, Endüstri Ürünleri Tasarımı programı ile Görsel İletişim Tasarımı programı için 27.500 TL, Eğitim Fakültesinin tüm programları için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 34.500 TL, İletişim Fakültesinin tüm programları için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 28.500 TL, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin tüm programları için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 28.000 TL, Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı için 37.000 TL, Beslenme ve Diyetetik programı için 35.000 TL, Odyoloji programı için 34.000 TL, Çocuk Gelişimi programı için 31.000 TL, Hemşirelik programı için 27.000 TL, Ebelik programı için 26.000 TL, Sosyal Hizmet programı için 23.000 TL ve Sağlık Yönetimi Türkçe ve İngilizce Programı için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 21.000 TL, Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Programı birinci öğretimi için 32.000 TL, Adalet Programı ikinci öğretimi için 29.000 TL, Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm birinci öğretim programları için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 23.250 TL, tüm ikinci öğretim programları için 21.750 TL, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun tüm birinci öğretim programları için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 21.500 TL, tüm ikinci öğretim programları için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 20.500 TL, Uluslararası Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programı zorunlu Hazırlık Sınıfı için 50.000 TL’dir. Bu ücretlere KDV ilave edilecektir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler yerleştikleri programın ücreti üzerinden %25 indirimli program ücreti ile hazırlık sınıfına kabul edilirler. Üniversitemiz tarafından uygulanan tercih ve derece indirimleri için ayrıntılı bilgiye www.medipol.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu