İstanbul Medipol Üniversitesi

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Eğitim Fakültesi

Kodu : 203111263 Puan Türü : DİL-İNG
Önceki Dönem: DİL-1-İNG
Taban Puan : 413,818
Önceki Dönem: 435,932
Tavan Puan : 424,917
Önceki Dönem: 432,664
Türkiye Başarı Sırası : 9.405
Önceki Dönem: 7.720
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 8 Kişi
Yerleştirilen : 8 Kişi
Okul Birincisi Konj. : - M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : Tam Burslu Öğretim Ücreti : Tam Burslu
Profesör Sayısı : - Doçent Sayısı : -
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 3 Kişi

KPSS-1 : 0.065 KPSS-2 : 0.066
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.

18: Öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde yarar görülmektedir. Yükseköğretim Kurumlarının Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı mutabakat metni çerçevesinde ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden ulaşılabilecektir.

21: Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.

22: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

23: Öğretim dili İngilizce'dir.

24: Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

64: Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

103: İstanbul Medipol Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında öğrenim ücreti yıllık; Uluslararası Tıp Fakültesi için 110.000 TL, Tıp Fakültesi için 98.900 TL, Diş Hekimliği Fakültesi için 98.900 TL, Eczacılık Fakültesi için 89.500 TL, Hukuk Fakültesi için 64.500 TL, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin tüm programları için 51.500 TL, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı için 48.500 TL, Odyoloji ile Beslenme ve Diyetetik Programı için 47.000 TL, Ortez ve Protez ile Çocuk Gelişimi Programı için 41.500 TL, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi Programı ile Hemşirelik Programı için 39.000 TL, Ebelik Programı için 36.000 TL, Sosyal Hizmet Programı için 34.000 TL, Sağlık Yönetimi Programı için 28.500 TL, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin Psikoloji Programı için 39.000 TL, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı için 36.000 TL, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Mimarlık Programı için 56.000 TL, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı için 48.300 TL, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Endüstriyel Tasarım ile Görsel İletişim Tasarımı Programı için 35.650 TL, Eğitim Fakültesinin tüm programları için 44.850 TL, İletişim Fakültesinin tüm programları için 37.000 TL, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin tüm programları için 36.000 TL, Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı için 47.000 TL, Beslenme ve Diyetetik Programı için 45.000 TL, Odyoloji Programı için 44.000 TL, Çocuk Gelişimi Programı için 39.500 TL, Ebelik Programı için 33.500 TL, Sosyal Hizmet Programı için 29.500 TL, Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Programı birinci öğretimi için 41.000 TL, Adalet Programı ikinci öğretimi için 37.000 TL, Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm birinci öğretim programları için 30.200 TL, tüm ikinci öğretim programları için 28.500 TL, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun tüm birinci öğretim programları için 27.500 TL, tüm ikinci öğretim programları için 26.500 TL,’dir. Uluslararası Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Eczacılık Fakültesi İngilizce Programı zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı için 64.900 TL’dir. Diğer programların zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrenim ücreti programın öğrenim ücreti ile aynıdır. Bu ücretlere KDV ayrıca ilave edilecektir. Üniversitemiz tarafından uygulanan tercih, derece ve diğer burslar için ayrıntılı bilgiye www.medipol.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

150: Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

160: Yabancı dil sınavına İngilizceden girmek zorunludur.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu