İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İşletme (İngilizce)
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kodu : 105490028 Puan Türü : EA
Önceki Dönem:
Taban Puan : 297,956
Önceki Dönem: Yeni
Tavan Puan : 340,651
Türkiye Başarı Sırası : 194.701 Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 40 Kişi Tercih Eden : 980 Kişi
Yerleştirilen : 41 Kişi
Okul Birincisi Konj. : 1 Kişi M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : 1 Kişi Doçent Sayısı : 3 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 5 Kişi

KPSS-1 : 56,942 KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

746: İstanbul Medeniyet Üniversitenin; Hukuk Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim Cevizli kampüsünde; Edebiyat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinde eğitim Güney kampüsünde; Tıp Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde eğitim Kuzey kampüsünde; İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; Turizm Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim Orhanlı Kampüsündedir.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu