İstanbul Gelişim Üniversitesi

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%25 Burslu)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

Kodu : 202790486 Puan Türü : TYT
Önceki Dönem:
Taban Puan : Yeni Tavan Puan : -
Türkiye Başarı Sırası : Yeni Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: Yeni
Kontenjan : 68 Kişi Tercih Eden : -
Yerleştirilen : - Okul Birincisi Konj. : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 2 Yıl
Burs : %25 Burslu Öğretim Ücreti : %25 Burslu

Koşullar

3: Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

19: Öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde yarar görülmektedir.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

49: SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 4) Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.). 5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak. HAVACILIK YÖNETİMİ (lisans), SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) ve UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ (ön lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ (lisans) / HAVACILIK ELEKTRONİĞİ (lisans) /UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK (lisans) / UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ (lisans) / UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM (lisans) / UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI (lisans) / UÇAK BAKIM VE ONARIM (lisans) ile UÇAK TEKNOLOJİSİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). HAVA TRAFİK KONTROLÜ mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 3 hükümlerine uygun sağlık raporu almak. 2) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. PİLOTAJ (lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak. 2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

60: Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

237: İstanbul Gelişim Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2020–2021 Eğitim-öğretim yılında bir yıllık ücret; Diş Hekimliği Fakültesi 80.000.-TL, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tüm Bölümleri 38.000 –TL, Güzel Sanatlar Fakültesinin tüm Bölümleri 36.000.- TL, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin “Psikoloji Bölümü” 40.000.-TL diğer tüm bölümleri 36.000.-TL dir, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun tüm bölümlerinin eğitim ücreti 36.000.-TL dir, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tüm Bölümleri eğitim ücreti 28.000.-TL dir, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun tüm bölümleri 36.000.-TL dir, Eğitim dili İngilizce olan dört yıllık bölümlerin hazırlık sınıfı ücretleri Eğitim Dili Türkçe olan dört yıllık bölümlerin ücretleri ile aynıdır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm bölümleri ile Meslek Yüksekokulunun tüm bölümleri ve hazırlık sınıfı bir yıllık ücreti 22.000.-TL'dir. Belirtilen ücretlere % 8 KDV dâhil değildir. Eğitim ücretleri, takip eden yıllarda günün ekonomik koşullarına uygun olarak Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenip, akademik yıl başlamadan ilan edilir. Tüm öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın, o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretine ve ödeme koşullarına uymakla yükümlüdürler. Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edininiz.

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Pazar Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 40 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 284,810 518.123 60 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 287,846 493.916 100 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Beykoz Üniversitesi (İstanbul)
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 286,678 503.127 11 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 300,794 403.587 12 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 219,604 1.285.767 52 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 286,538 504.234 9 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 207,256 1.463.286 51 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 9 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 51 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 232,662 1.102.195 31 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 321,079 295.265 5 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir)
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 300,221 407.357 12 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu)
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir)
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 241,694 985.293 68 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 20 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 10 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 20 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul)
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Dolmadı Dolmadı 4 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul)
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 282,701 535.319 9 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul)
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 200,923 1.560.058 47 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Dolmadı Dolmadı 8 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Akdeniz Karpaz Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Havacılık Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 5 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
Akdeniz Karpaz Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Havacılık Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 25 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 225,328 1.203.814 45 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Bayburt Üniversitesi
Demirözü Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 40 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Bingöl Üniversitesi
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 40 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 244,628 947.505 50 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Gümüşhane Üniversitesi
Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 239,714 1.010.464 60 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ)
Gümüşhane Üniversitesi
Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 229,095 1.150.411 40 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Iğdır Üniversitesi
Iğdır Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 229,710 1.142.002 40 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Kırklareli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 260,363 753.988 60 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ)
Kırklareli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 248,156 902.253 50 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 40 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Muş Alparslan Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 231,690 1.115.197 40 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Uşak Üniversitesi
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 267,978 672.167 60 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ)
Uşak Üniversitesi
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 253,035 841.006 50 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 256,914 794.023 70 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ)
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 241,866 983.087 60 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)
Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 277,768 577.971 50 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 294,059 448.313 60 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 262,559 729.395 70 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 50 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 290,009 477.525 9 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 284,766 518.481 6 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 225,028 1.208.094 34 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
Beykoz Üniversitesi (İstanbul)
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 202,022 1.543.260 59 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Beykoz Üniversitesi (İstanbul)
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 293,937 449.162 11 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Beykoz Üniversitesi (İstanbul)
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 209,216 1.434.001 59 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Doğuş Üniversitesi (İstanbul)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 9 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
Doğuş Üniversitesi (İstanbul)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 51 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 189,418 1.711.523 16 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
İstanbul Gedik Üniversitesi
Gedik Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Dolmadı Dolmadı 4 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
İstanbul Gedik Üniversitesi
Gedik Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 285,682 511.182 7 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
İstanbul Gedik Üniversitesi
Gedik Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 199,590 1.580.090 38 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
İstanbul Gedik Üniversitesi
Gedik Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Dolmadı Dolmadı 2 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu)
İstanbul Gedik Üniversitesi
Gedik Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 284,765 518.492 4 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
İstanbul Gedik Üniversitesi
Gedik Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 193,921 1.661.922 23 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 286,712 502.827 12 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 219,197 1.291.446 68 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 279,196 565.353 9 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 200,116 1.572.208 51 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 198,582 1.595.400 64 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 303,665 386.016 12 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 263,599 718.154 4 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 191,376 1.692.310 35 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 288,335 490.244 9 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 235,195 1.068.551 16 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 318,640 306.589 8 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu)
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 303,047 389.820 8 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 47 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 45 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 287,762 494.561 12 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 301,790 397.439 12 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 34 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 34 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%25 Burslu)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 68 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 291,237 468.429 11 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 232,886 1.099.229 59 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) (Tam Burslu)
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir)
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (İstanbul)
Önlisans TYT 309,623 352.020 12 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) (%25 Burslu)
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir)
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (İstanbul)
Önlisans TYT 252,988 841.607 68 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 208,234 1.448.551 10 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 302,803 391.270 8 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 248,392 899.234 32 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 286,944 501.032 9 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 280,527 553.910 9 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 1 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 50 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 1 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 50 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 296,719 430.031 12 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 198,217 1.600.862 68 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 318,779 305.945 8 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 207,293 1.462.699 42 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Plato Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 282,990 532.951 9 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Plato Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 216,407 1.330.514 51 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu)
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Plato Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 277,933 576.544 8 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Plato Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 198,578 1.595.461 47 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara)
İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 201,489 1.551.354 53 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara)
İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 326,897 270.263 11 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara)
Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 217,188 1.319.571 59 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara)
Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 329,053 261.542 11 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara)
İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 274,009 612.870 5 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 275,406 599.718 10 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 202,598 1.534.469 59 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
İstanbul Rumeli Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 193,226 1.670.848 1 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
İstanbul Rumeli Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 280,419 554.835 7 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
İstanbul Rumeli Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 199,290 1.584.639 38 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 213,039 1.378.440 51 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 289,845 478.734 9 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 284,930 517.144 5 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 203,185 1.525.274 25 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Antalya Akev Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 8 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
Antalya Akev Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 42 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Önlisans TYT 267,787 674.064 7 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Önlisans TYT Dolmadı Dolmadı 25 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Dolmadı Dolmadı 4 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 260,091 757.083 13 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)
Havacılık Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 3 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)
Havacılık Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Yeni Yeni 17 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (Tam Burslu)
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KKTC-Girne)
Havacılık Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT 237,204 1.042.658 5 Aday
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (%50 Burslu)
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KKTC-Girne)
Havacılık Meslek Yüksekokulu
Önlisans TYT Dolmadı Dolmadı 25 Aday
YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu