Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Tıp
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi

Kodu : 104810617 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem: MF-3
Taban Puan : 525,866
Önceki Dönem: 515,089
Tavan Puan : 546,619
Önceki Dönem: 553,984
Türkiye Başarı Sırası : 1.442
Önceki Dönem: 1.339
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 210 Kişi Tercih Eden : 4.307 Kişi
Yerleştirilen : 210 Kişi
Okul Birincisi Konj. : 6 Kişi M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : 523,859 O.B. Tavan Puan : 525,485

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 6 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : 163 Kişi Doçent Sayısı : 64 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 53 Kişi

KPSS-1 : 73,216 KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : 52,274 TUS-2 : -
TUS-3 : 52,318 DUS : -

Koşullar

5: Tıp programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil)

14: Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir.

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

86: Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir.

123: Hacettepe Üniversitesi'ni birinci sırada tercih ederek yerleştirilen öğrencilerden kendi puan türünde Türkiye sıralamasına göre (TYT puan türleri hariç): a) İlk 10 arasında yer alan öğrencilere Hacettepe Konukevlerinde ücretsiz konaklama, b) İlk 100 arasında yer alan öğrencilere öğrenci yurt odalarında ücretsiz konaklama, c) Yerleştirildikleri Fakültelere / Meslek Yüksek Okullarına (tüm fakülte / meslek yüksekokulu genelinde) ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere ücretsiz üç öğün yemek olanağı sağlanacaktır. Bu destekler Üniversitemizin belirleyeceği akademik başarıya bağlı olarak kazandıkları programın normal öğrenim süreleri boyunca devam eder.

834: Bu programa alınan öğrenciler ilgili Yönetmelikte (19 Mart 2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete) belirtilen koşulları sağlamaları halinde tıp fakültesinin ikinci sınıfında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktoru Bütünleşik Programına başvurabilirler. Mülakat ve başvuru değerlendirmesi sonucunda programa kabul edilen öğrenciler iki dereceli (Tıp Doktoru MD ve Bilim Doktoru PhD) Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik programına intibak ettirilirler. İki dereceli program eğitim süresini iki yıl (dört yarıyıl) uzatır.

868: Bu programa başvurabilmek için görme ve işitme engelli olmamak gerekir.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu