Gazi Üniversitesi (Ankara)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi

Kodu : 104190549 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem:
Taban Puan : Yeni Tavan Puan : -
Türkiye Başarı Sırası : Yeni Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: Yeni
Kontenjan : 1 Kişi
Yerleştirilen : -
Okul Birincisi Konj. : - M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : - Doçent Sayısı : -
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : -

KPSS-1 : - KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

5: Programın "KKTC Uyruklu" kontenjanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ihtiyaç alanları kapsamında KKTC uyruklu adaylar için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumları bünyesinde ayrılan kontenjanlardır. KKTC Uyruklu kontenjanlarından; KKTC Liselerinden mezun, KKTC'de ikamet eden, KKTC uyruklu (çift uyruklular dahil) olanlar ile ilk, orta ve lise eğitimlerini KKTC'de görmüş KKTC'de ikamet eden ve uyruğu sadece T.C. olanlar yararlanacaklardır. Söz konusu aday listeleri, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği'nin uygun görüşüyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesi halinde işleme alınacaktır. Programlara; YÖK ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında varılan mutabakat kapsamında yerleştirme yapılacaktır. Bu programın burs ile ilgili koşulları ilgili üniversitenin yetkisindedir. Program koşullarında burs verileceğinin yazılı olması bursla ilgili adaya bir hak kazandırmaz.

22: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

23: Öğretim dili İngilizce'dir.

24: Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

144: Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Endüstri Mühendisliği
Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 285,104 294.000 60 Aday
Endüstri Mühendisliği
Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 285,439 293.000 60 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 537,917 1.260 80 Aday
Endüstri Mühendisliği
Bursa Teknik Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 403,808 96.000 60 Aday
Endüstri Mühendisliği
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 377,659 123.000 70 Aday
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 338,482 176.000 70 Aday
Endüstri Mühendisliği
Çukurova Üniversitesi (Adana)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 364,526 139.000 70 Aday
Endüstri Mühendisliği
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 448,952 55.400 90 Aday
Endüstri Mühendisliği
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 309,710 231.000 80 Aday
Endüstri Mühendisliği
Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 325,515 199.000 85 Aday
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 294,734 267.000 85 Aday
Endüstri Mühendisliği
Erzurum Teknik Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Endüstri Mühendisliği
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 425,248 76.100 100 Aday
Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 328,497 193.000 2 Aday
Endüstri Mühendisliği (Fransızca)
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY 509,812 10.100 30 Aday
Endüstri Mühendisliği
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 450,185 54.300 90 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 469,136 38.400 40 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Gaziantep Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 343,734 168.000 60 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Gebze Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 464,770 41.900 40 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 479,384 30.300 70 Aday
Endüstri Mühendisliği
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 421,758 79.200 50 Aday
Endüstri Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Lisans SAY 511,705 9.160 80 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
İstanbul Teknik Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Lisans SAY 519,899 5.750 60 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
İstanbul Teknik Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 30 Aday
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 40 Aday
Endüstri Mühendisliği
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 383,949 116.000 60 Aday
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Kırıkkale Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 50 Aday
Endüstri Mühendisliği
Kocaeli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 428,914 72.900 80 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 476,241 32.700 60 Aday
Endüstri Mühendisliği
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 322,528 205.000 60 Aday
Endüstri Mühendisliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 367,587 135.000 60 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 520,692 5.480 95 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
Lisans SAY Yeni Yeni 5 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
Lisans SAY Yeni Yeni 7 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
Lisans SAY Yeni Yeni 30 Aday
Endüstri Mühendisliği
Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 374,256 127.000 60 Aday
Endüstri Mühendisliği
Sakarya Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 411,189 88.900 90 Aday
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Sakarya Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 389,230 110.000 90 Aday
Endüstri Mühendisliği
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 337,405 178.000 70 Aday
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 304,161 244.000 60 Aday
Endüstri Mühendisliği
Bursa Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 437,761 65.200 80 Aday
Endüstri Mühendisliği
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
Makine Fakültesi
Lisans SAY 485,387 25.600 80 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
Makine Fakültesi
Lisans SAY 495,896 18.300 50 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 307,372 236.000 70 Aday
Endüstri Mühendisliği
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 316,542 216.000 60 Aday
Endüstri Mühendisliği
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 363,590 140.000 60 Aday
Endüstri Mühendisliği
Konya Teknik Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 332,134 187.000 80 Aday
Endüstri Mühendisliği
Tarsus Üniversitesi (Mersin)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 40 Aday
Endüstri Mühendisliği
Samsun Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 40 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Atılım Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 442,616 61.000 9 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Atılım Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 306,290 239.000 51 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 350,149 158.000 70 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 495,706 18.400 15 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 440,705 62.700 15 Aday
Endüstri Mühendisliği (Ücretli)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 336,038 180.000 2 Aday
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 370,965 131.000 53 Aday
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 451,263 53.400 10 Aday
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 420,005 80.800 13 Aday
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 77 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 442,553 61.000 11 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 302,777 247.000 64 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Beykoz Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 8 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Beykoz Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 42 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Çankaya Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 319,512 211.000 59 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Doğuş Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 439,428 63.800 10 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Doğuş Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 306,513 238.000 55 Aday
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Doğuş Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 416,518 84.000 11 Aday
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Doğuş Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 66 Aday
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
İstanbul Gedik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 399,217 100.000 3 Aday
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
İstanbul Gedik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 17 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Haliç Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 420,474 80.400 8 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Haliç Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 295,903 264.000 42 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Işık Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 10 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Işık Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 30 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İ. D. Bilkent Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 467,664 39.600 80 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İ. D. Bilkent Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 528,798 3.130 45 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İ. D. Bilkent Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 507,001 11.600 35 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 393,135 106.000 4 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 19 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 290,251 279.000 67 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 441,864 61.600 12 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 480,710 29.200 11 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 392,358 107.000 65 Aday
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 13 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 402,000 97.700 13 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 8 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 10 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 446,493 57.600 14 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 296,510 263.000 66 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 460,010 45.900 11 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 325,260 199.000 59 Aday
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 427,204 74.400 5 Aday
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 311,796 227.000 25 Aday
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 437,921 65.100 11 Aday
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 288,999 283.000 59 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 469,142 38.400 10 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 388,661 111.000 59 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Koç Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 450,281 54.300 78 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Koç Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 538,909 1.120 15 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Koç Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 521,947 5.070 7 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 317,398 215.000 29 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 454,294 50.800 5 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 290,580 279.000 2 Aday
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 361,210 143.000 20 Aday
Endüstri Mühendisliği (Ücretli)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 1 Aday
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 14 Aday
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 291,708 275.000 10 Aday
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 10 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 5 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 30 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 513,281 8.470 15 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 425,228 76.100 72 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 403,926 95.800 13 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 421,815 79.100 7 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 41 Aday
Endüstri Mühendisliği (Ücretli)
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 411,889 88.200 35 Aday
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 510,015 10.000 12 Aday
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 462,266 44.000 33 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Toros Üniversitesi (Mersin)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 311,697 227.000 10 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Yaşar Üniversitesi (İzmir)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 301,524 250.000 10 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yaşar Üniversitesi (İzmir)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 465,945 40.900 10 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yaşar Üniversitesi (İzmir)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 362,635 141.000 49 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 350,587 158.000 23 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 474,208 34.300 15 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 385,429 114.000 62 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Antalya Bilim Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 416,821 83.700 6 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Antalya Bilim Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 31 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 425,253 76.100 11 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 11 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 34 Aday
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 34 Aday
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
OSTİM Teknik Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 31 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Atlas Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 6 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Atlas Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 34 Aday
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 5 Aday
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 25 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Ankara Bilim Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 7 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Ankara Bilim Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 414,112 86.200 5 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Ankara Bilim Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 331,042 189.000 16 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 302,727 247.000 10 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 8 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 4 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 3 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 3 Aday
Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 80 Aday
Endüstri Mühendisliği
Balıkesir Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 356,476 149.000 60 Aday
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Balıkesir Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 321,384 207.000 60 Aday
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 291,179 277.000 70 Aday
Endüstri Mühendisliği
Düzce Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 313,581 223.000 60 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 1 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Gaziantep Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 303,635 245.000 60 Aday
Endüstri Mühendisliği
Hitit Üniversitesi (Çorum)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 20 Aday
Endüstri Mühendisliği
Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 302,614 248.000 60 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 413,321 86.900 70 Aday
Endüstri Mühendisliği
Kırıkkale Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 60 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 60 Aday
Endüstri Mühendisliği
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 20 Aday
Endüstri Mühendisliği (Almanca)
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 484,729 26.100 50 Aday
Endüstri Mühendisliği (Almanca)(Koşulda belirtilen lise mezunları tercih edebilir.)
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 462,978 43.400 10 Aday
Endüstri Mühendisliği
Yalova Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 348,410 161.000 60 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 436,777 66.000 80 Aday
Endüstri Mühendisliği
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 50 Aday
Endüstri Mühendisliği
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 40 Aday
Endüstri Mühendisliği
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 456,734 48.700 70 Aday
Endüstri Mühendisliği
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 441,120 62.300 80 Aday
Endüstri Mühendisliği
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 363,015 141.000 70 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Çankaya Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 450,773 53.800 10 Aday
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 20 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Işık Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 10 Aday
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 407,048 92.900 12 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 466,680 40.300 14 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 307,029 237.000 76 Aday
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 10 Aday
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 20 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 427,817 73.900 4 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 24 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 59 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Mef Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 474,074 34.400 12 Aday
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mef Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 345,174 166.000 71 Aday
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 287,776 286.000 5 Aday
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 15 Aday
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
İstanbul Rumeli Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 20 Aday
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 374,485 127.000 6 Aday
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
OSTİM Teknik Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 403,935 95.800 5 Aday
YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu