Ege Üniversitesi (İzmir)

Deri Mühendisliği (İngilizce)
Ege Üniversitesi (İzmir)
Mühendislik Fakültesi

Kodu : 103490484 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem:
Taban Puan : 317,648
Önceki Dönem: Dolmadı
Tavan Puan : 460,045
Önceki Dönem: 362,740
Türkiye Başarı Sırası : 268.086 Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 25 Kişi
Yerleştirilen : 26 Kişi
Okul Birincisi Konj. : 1 Kişi M.E.B.B. Konj. : -
Şehit Gazi Yak. Konj. : - 34 Yaş Üstü Kadın Konj. : -
Depremzede Aday Konj. : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : 9 Kişi Doçent Sayısı : 2 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 2 Kişi

KPSS-1 : 0.063 KPSS-2 : 0.075
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

22: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

23: Öğretim dili İngilizce'dir.

24: Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

144: Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

154: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) ya da belirlenecek Birlik, Dernek, Vakıf, Sendika gibi kurumlar tarafından 2023 – 2024 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere aşağıda yer alan şartların tümünü karşılayan Tekstil Mühendisliği ile Deri Mühendisliği programlarına yerleşen öğrencilere eğitim bursu verilir: a) YKS tercihlerinin ilk 5'inden en az birisinin Tekstil Mühendisliği ve/veya Deri Mühendisliği olması ve bu tercihlerden birisine yerleşmek kaydıyla, b) Tekstil Mühendisliği ve Deri Mühendisliği programlarına yerleşenler için ilk 20 binde olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar, c) Tekstil Mühendisliğine yerleşenler için ilk 20-50 bin ve Deri Mühendisliğine yerleşenler için ilk 20-60 bin arasına olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının %70'i kadar, d) Tekstil Mühendisliği için ilk 50-80 bin ve Deri Mühendisliği için ilk 60-100 bin arasına olanlara asgari geçim indirimi hariç asgari ücret tutarının %50'si kadar eğitim bursu verilir. e) Öğrencilere verilmesi planlanan burs tutarlarını İTKİB öğrencilere doğrudan verebileceği gibi; vakıf-dernek gibi başka kurumlar aracılığı ile de verebilme hakkını kendinde saklı tutar. Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında asgari ücret doğrultusunda güncellenir. Her yıl enflasyon artışı doğrultusunda belirlenecek olan burs tutarı; Hazırgiyim – Tekstil – Deri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurullarının kararları doğrultusunda değiştirilebilecek olup; burs öğrencinin eğitim hayatı boyunca yılda 9 ay olmak üzere hazırlık olan bölümler için 5 yıl, diğer tekstil mühendisliği bölümleri için 4 yıl boyunca verilecektir. f) İTKİB ya da belirlenecek Birlik, Dernek, Vakıf, Sendika gibi kurumlar, Tekstil Mühendisliği ve Deri Mühendisliği programlarını YKS kılavuzunda yer alan eğitim süreleri içinde başarıyla tamamlayan ve eğitim süresi boyunca eğitim bursu alan öğrencilere tekstil veya deri sektöründe faaliyet gösteren firmalarda sektörde çalışma taahhüdünde bulunmaları halinde en az 5 yıl boyunca iş verilmesine yardımcı olur. g) Aşağıda yer alan durumların en az birisinin gerçekleşmesi durumunda öğrencilere verilen eğitim bursu kesilir ve istihdam garantisi ortadan kalkar; • Yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamamak, • Öğrencinin bir önceki eğitim ve öğretim dönemine ilişkin başarısız 3 ve daha fazla dersi olması, • Öğrencinin iki önceki eğitim ve öğretim döneminden başarısız dersi olması, • Yarı yıl ortalaması 4 üzerinden 2.5'in (100 üzerinden 65’in) altında kalan, öğrencilik haklarını kaybeden, disiplin cezası olan ve dersten devamsızlık nedeni ile kalan öğrencilerin bursu kesilir. h) Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmez.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu