Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu)
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kodu : 202650156 Puan Türü : TYT
Önceki Dönem: YGS-1
Taban Puan : 297,082
Önceki Dönem: 231,717
Tavan Puan : 305,569
Önceki Dönem: 281,722
Türkiye Başarı Sırası : 418.949
Önceki Dönem: 651.428
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: 27.170
Önceki Dönem: 28.600
Kontenjan : 3 Kişi Tercih Eden : 1.214 Kişi
Yerleştirilen : 3 Kişi Okul Birincisi Konj. : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 2 Yıl
Burs : Tam Burslu Öğretim Ücreti : Tam Burslu

Koşullar

3: Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %75 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte üçünü; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.

29: Demiroğlu Bilim Üniversitesinde öğrenim ücreti her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için belirlenen öğrenim ücretleri; Tıp Fakültesi için 99.016,67(doksandokuzbinonaltıliraaltmışyedikuruş)TL, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik programı için 41.083,33(kırkbirbinseksenüçlira-otuzüçkuruş)TL, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Türkçe) programı için 30.808,33(otuzbin-sekizyüzsekizliraotuzüçkuruş)TL, Hemşirelik (İngilizce) programı için 61.616,67(altmışbirbinaltıyüzonaltıliraaltmışyedikuruş)TL Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri için 33.375,00(otuzüçbinüçyüzyetmişbeşlira)TL, Ebelik Bölümü için 25.591,67(yirmibeşbin-beşyüzdoksanbirliraaltmışyedikuruş)TL, Sağlık Yönetimi için 27.966,67 (yirmiyedibindokuzyüzaltmışaltıliraaltmışyedikuruş)TL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programları için (ikinci öğretim dahil) 18.241,67 (onsekizbinikiyüzkırkbirliraaltmışyedi-kuruş)TL’dir. Bu ücretlere ayrıca KDV(% 8) eklenecektir. Ayrıntılı bilgiyi, Üniversitenin web sitesinden edininiz.

38: Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.

60: Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı vakıf yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu