Basım Teknolojileri

Eğitim Türü : Lisans Puan Türü : SAY
Önceki Dönem: YGS-1

Amaç

Basım ve Yayın teknolojileri alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine haiz, alanında ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, gelişen teknolojiye ayak uydurabilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, çalışır durumda bulunan sektörün ihtiyaç duyduğu grafik tasarım, basım ve yayın konusunda her türlü yazılım ve donanımı kullanabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak üzere sektörün her alanında görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Öğrenim

Basım ve Yayın teknolojileri programında öğrenciler basım işlemlerinin bütün aşamalarının temel eğitimini teorik ve uygulamalı olarak almaktadır. Alanı ile alakalı masaüstü yayıncılık programlarını öğrenerek kullanmakta , basım aşamasında baskı sistemlerini öğrenerek işe uygun baskı seçimini yapmakta, baskı işlemlerinin aşamalarını gerçekleştirmekte ve baskı sonrasında ise kalite kontrolünde dikkat etmesi gereken noktaları öğrenmektedir. Ayrıca iş organizasyonu, maliyet çıkarma, fiyatlandırma, ambalaj tasarımı, proje hazırlama ve iş güvenliğinin önemini öğrenmektedir.

Kariyer

Basım ve Yayın Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler ve beceriler doğrultusunda Basım ve Yayın sektöründe mal/hizmet üreten, Grafik Tasarım Birimleri,Halkla İlişkiler, Müşteri İlişkileri, temsilci firmaları, Üretim Planlama Departmanları, Kalite Departmanları, Ar-Ge Araştırma Geliştirme) Departmanları, Yayın evleri, Gazetelerde, Basımevlerinde, Ajans hizmetlerinde, mürekkep firmaları, solvent üreten firmalar, kalıp firmaları, film firmaları ve yardımcı hizmet veren firmalar), Ambalaj firmalarında konstrüksiyon tasarım, Ambalaj firmalarının üretim departmanları, Etiket sanayi , Görsel Medya yapımcılığının alt dallarında uygulama yapan firmalarda,ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Basım Teknolojileri
Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 40 Aday
YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu