Avrupa Birliği İlişkileri

Eğitim Türü : Lisans Puan Türü : EA
Önceki Dönem: TM-4

Amaç

Programın temel amacı, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve tam üyelik sürecindeki görüşmeler aşamasında ve tam üyelik sonrası gereksinim duyacağımız nitelikli AB uzmanı yetiştirmek ve böylece ülkemizin bu somut çağdaşlaşma programına katkıda bulunmaktır.

Öğrenim

Öğrenciler, İktisat, İşletme, Muhasebe, Dış Ticaret Muhasebesi, Bilgisayar, Uluslararası Ticarette Genel Kavramlar dersleri ile Yabancı Dil, Hukuk, İhracat ve İthalat Uygulaması, İşletme Matematiği, İhracat Mevzuatı, İthalat Mevzuatı, Gümrük Rejimleri, Gümrük Birliği ve Türk Sanayiinin Rekabet Gücü, AB ve Türkiye ile İlişkiler, İnsan İlişkileri gibi derslerle seçmeli dersleri alırlar.

Kariyer

Avrupa Birliği İlişkileri bölümü mezunları çeşitli meslek odaları, sendikalar, kamu ve özel sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların AB birimlerinde, şubelerinde, AB ile ilgili konularda araştırma ve danışmanlık yapan vakıf ve şirketlerde, dış ticaret firmalarında Gümrük Müşaviri olarak çalışabilirler.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu