Atatürk Üniversitesi (Erzurum)

İlahiyat (Arapça)
Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
İlahiyat Fakültesi

Kodu : 101490295 Puan Türü : SÖZ
Önceki Dönem:
Taban Puan : 320,222
Önceki Dönem: Yeni
Tavan Puan : 365,741
Türkiye Başarı Sırası : 135.939 Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 40 Kişi Tercih Eden : 2.050 Kişi
Yerleştirilen : 40 Kişi
Okul Birincisi Konj. : 1 Kişi M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : 301,098 O.B. Tavan Puan : 301,098

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : 34 Kişi Doçent Sayısı : 10 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 18 Kişi

KPSS-1 : 63,911 KPSS-2 : 63,111
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

121: Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Arapça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

299: Öğretim dili Arapça'dır.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu