Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (KKTC-Girne)

Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (KKTC-Girne)
Tasarım Fakültesi

Kodu : 301610020 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem:
Taban Puan : Yeni Tavan Puan : -
Türkiye Başarı Sırası : Yeni Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: Yeni
Kontenjan : 15 Kişi Tercih Eden : -
Yerleştirilen : -
Okul Birincisi Konj. : - M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : Tam Burslu Öğretim Ücreti : Tam Burslu
Profesör Sayısı : - Doçent Sayısı : -
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : -

KPSS-1 : - KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

3: Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.

13: Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil).

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

60: Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

97: KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun desteklerinden yararlanabilmektedir. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları ve öğrenci ikamet izni almaları gerekmektedir. Öğrenci ikamet izni başvurusu KKTC İçişleri Bakanlığı’na online olarak yapılmakta; başvuru için sağlık sigortası zorunluluğu bulunmaktadır. Sağlık sigortası ödemeleri ikamet izni başvurusu aşamasında şahsen yapıldığından öğrenciler ayrıca üniversitelere sağlık sigortası primi adı altında ödeme yapmamalıdırlar. KKTC’de yürürlükte bulunan mevzuata göre geçici sakin olarak bulunan bütün yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemleri için sağlık raporlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Yabancı öğrenci TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV-HCV-HBSAG-RPR tetkiklerini içeren orijinal laboratuvar tetkik sonucunu (rapor ve/veya laboratuvar tetkik sonucunun tarihinin iki aydan eski olmaması kaydıyla) Öğrenci Otomasyon Sistemine yükleyecektir. Öğrenci Otomasyon Sistemine yüklenen rapor/tetkik sonucu, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın yürürlükte bulunan Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde belirtilen tek hekim ücreti üzerinden onaylanacaktır. Ancak Bakanlığın, sunulan rapordaki pozitif sonuçlar nedeniyle ilave tetkik isteyeceği durumlarda öğrenci, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde düzenlenen ücret tarifesine göre tam ücret ödeyecektir. Sağlık raporu olmayan ya da rapor tarihi iki ayı geçen öğrenciler, KKTC’deki sağlık raporu alabilmek için Öğrenci İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden işlem yapacaktır. KKTC yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran, öğrenimine devam eden ve öğrenci ikamet izni alacak olan TC ve diğer ülke uyruklu her öğrenci 8/2012 sayılı Sağlık Fonu Yasası kapsamında sağlık sigortası için asgari ücretin %10'nu kadar ödemeyi, Öğrenci İkamet İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden Kooperatif Merkez Bankası’na ait sanal post vasıtası ile KKTC Sağlık Bakanlığı hesabına yatıracak ve yatırma işlemi tamamlandıktan sonra Sistem öğrenciyi bir sonraki aşamaya yönlendirecektir. KKTC Sağlık Fonu Yasası kapsamında prim ödeyen TC ve diğer ülke uyruklu öğrenciler primi ödenen yıl için kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Söz konusu primi ödemeyen öğrenciler kamu sağlık kurumlarına başvurduklarında kendi olanakları ile tam ücret tarifelerine tabi olurlar ve tedavi gördükleri kuruma gerekli ödemeyi yaparlar. Ayrıntılı bilgi için ikamet izni başvurusu konusunda KKTC İçişleri Bakanlığı’na, sağlık sigortası ve sağlık raporu konusunda KKTC Sağlık Bakanlığı’na, üniversitelerin tabi olduğu kurallarla ilgili olarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na başvurulabilir.

398: Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne kentinde eğitim öğretim vermektedir. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 Akademik yılında uygulanacak yıllık ücretler; Sanat Fakültesi 39.000TL, Tasarım Fakültesi 39.000TL, İletişim Fakültesi 39.000TL, İngilizce Hazırlık Okulu 39.000TL’dir. Bu ücretlere % 5 KDV dahil değildir. Yerleşen tüm öğrencilerin yılda bir kez güz döneminde ödenen 3000TL kayıt (% 5 KDV dahil) ücretini ödemesi gerekmektedir. Programlar, burslar, konaklama imkanları ve diğer detaylar için üniversitemiz web sitesinden (www.arucad.edu.tr) bilgi alınabilir.

792: Bu programa sadece T.C. uyruklu adaylar başvurabilecektir.

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Mimarlık
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 326,508 142.036 80 Aday
Mimarlık
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 387,176 75.115 90 Aday
Mimarlık
Aksaray Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 276,898 246.403 60 Aday
Mimarlık
Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 316,354 158.119 80 Aday
Mimarlık
Yozgat Bozok Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 70 Aday
Mimarlık
Bursa Teknik Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 362,801 97.648 90 Aday
Mimarlık
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 297,276 194.868 70 Aday
Mimarlık
Çukurova Üniversitesi (Adana)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 349,257 112.312 90 Aday
Mimarlık
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 295,446 198.929 110 Aday
Mimarlık
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 408,039 58.602 110 Aday
Mimarlık
Düzce Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 90 Aday
Mimarlık
Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 342,125 120.715 100 Aday
Mimarlık
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 389,520 73.186 100 Aday
Mimarlık
Fırat Üniversitesi (Elazığ)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 296,366 196.858 90 Aday
Mimarlık
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 417,486 51.600 110 Aday
Mimarlık (İngilizce)
Gaziantep Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 316,793 157.354 80 Aday
Mimarlık
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Lisans SAY 282,059 231.862 60 Aday
Mimarlık
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 454,362 27.657 110 Aday
Mimarlık (İngilizce)
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 474,153 16.990 70 Aday
Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 15 Aday
Mimarlık
İstanbul Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 407,575 58.952 80 Aday
Mimarlık (İngilizce)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 411,553 55.957 110 Aday
Mimarlık
Karabük Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 90 Aday
Mimarlık
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 373,109 87.493 110 Aday
Mimarlık
Kırklareli Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 100 Aday
Mimarlık
Kocaeli Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 372,828 87.754 100 Aday
Mimarlık
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 313,060 163.831 100 Aday
Mimarlık
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 70 Aday
Mimarlık
Mersin Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 310,603 168.224 90 Aday
Mimarlık
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 434,162 40.124 120 Aday
Mimarlık
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 80 Aday
Mimarlık
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 289,076 213.835 80 Aday
Mimarlık
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 70 Aday
Mimarlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 360,958 99.549 80 Aday
Mimarlık (İngilizce)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 459,336 24.807 110 Aday
Mimarlık
Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 350,011 111.447 80 Aday
Mimarlık
Sakarya Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 350,534 110.842 80 Aday
Mimarlık
Siirt Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 60 Aday
Mimarlık
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 322,496 148.127 90 Aday
Mimarlık
Trakya Üniversitesi (Edirne)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 321,075 150.375 110 Aday
Mimarlık
Munzur Üniversitesi (Tunceli)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 60 Aday
Mimarlık
Bursa Uludağ Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 394,613 68.969 110 Aday
Mimarlık
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 426,534 45.339 140 Aday
Mimarlık (İngilizce)
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 444,566 33.587 80 Aday
Mimarlık
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 277,445 244.841 70 Aday
Mimarlık
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 329,328 137.837 70 Aday
Mimarlık
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 304,448 179.832 70 Aday
Mimarlık (İngilizce)
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 367,018 93.336 80 Aday
Mimarlık
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 400,805 64.082 110 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Atılım Üniversitesi (Ankara)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 391,558 71.523 5 Aday
Mimarlık (%25 Burslu)
Atılım Üniversitesi (Ankara)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 29 Aday
Mimarlık (Ücretli)
Avrasya Üniversitesi (Trabzon)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 17 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Avrasya Üniversitesi (Trabzon)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 333,921 131.413 3 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 40 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 429,240 43.498 11 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 350,246 111.184 25 Aday
Mimarlık (Ücretli)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 2 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 414,632 53.653 7 Aday
Mimarlık (%25 Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 286,800 219.511 36 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 380,936 80.455 8 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 47 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 398,431 65.884 5 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 31 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Çankaya Üniversitesi (Ankara)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 2 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Çankaya Üniversitesi (Ankara)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 399,035 65.435 9 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Çankaya Üniversitesi (Ankara)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 279,763 238.139 49 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Doğuş Üniversitesi (İstanbul)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 348,671 112.964 6 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Doğuş Üniversitesi (İstanbul)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 35 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Haliç Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 48 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Işık Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 295,445 198.931 4 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Işık Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 396,474 67.451 9 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Işık Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 12 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Işık Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 387,855 74.587 6 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Işık Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 14 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
İ. D. Bilkent Üniversitesi (Ankara)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 384,522 77.415 49 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
İ. D. Bilkent Üniversitesi (Ankara)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 494,221 8.814 10 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
İ. D. Bilkent Üniversitesi (Ankara)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 438,848 37.119 10 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 354,703 106.202 5 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 376,711 84.240 7 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 41 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 433,121 40.857 9 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 404,680 61.095 51 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 377,664 83.397 5 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 27 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 389,998 72.781 12 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 13 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 355,002 105.889 15 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 15 Aday
Mimarlık (Ücretli)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 5 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 388,915 73.716 7 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 33 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 5 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 387,267 75.046 7 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 33 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 398,004 66.235 11 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 61 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 406,617 59.652 13 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 72 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 377,175 83.823 6 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 34 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 355,444 105.392 8 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 42 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 422,766 47.958 7 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 420,506 49.429 10 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 45 Aday
Mimarlık (Ücretli)
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 16 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 393,479 69.901 6 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 18 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 34 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 377,428 83.589 6 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 337,896 126.187 20 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 19 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 334,832 130.196 20 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 19 Aday
Mimarlık (Ücretli)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 1 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 1 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 322,539 148.072 19 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 15 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 321,421 149.814 15 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 343,471 119.071 15 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 15 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 422,572 48.065 10 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 300,063 188.925 54 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 283,019 229.336 10 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 441,733 35.306 12 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 303,345 182.053 58 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 451,737 29.234 7 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 404,926 60.919 7 Aday
Mimarlık (Ücretli)
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 282,347 231.102 35 Aday
Mimarlık (Ücretli)
Toros Üniversitesi (Mersin)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 5 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Toros Üniversitesi (Mersin)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 341,653 121.309 5 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Toros Üniversitesi (Mersin)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 20 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Yaşar Üniversitesi (İzmir)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 16 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Yaşar Üniversitesi (İzmir)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 403,106 62.298 8 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Yaşar Üniversitesi (İzmir)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 341,546 121.454 32 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 7 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 422,124 48.362 11 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 337,744 126.400 56 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 342,042 120.822 3 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 17 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Antalya Bilim Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 383,243 78.493 7 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Antalya Bilim Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 38 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
TED Üniversitesi (Ankara)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 440,291 36.186 11 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
TED Üniversitesi (Ankara)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 372,832 87.750 42 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
TED Üniversitesi (Ankara)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 20 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 328,988 138.299 5 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 25 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mef Üniversitesi (İstanbul)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 420,143 49.687 11 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mef Üniversitesi (İstanbul)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 65 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 378,554 82.598 18 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 17 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 400,199 64.556 16 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 14 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 20 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 340,694 122.515 5 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 5 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
Lisans SAY 292,863 204.747 20 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 20 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 15 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 13 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 15 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 13 Aday
Mimarlık (Ücretli)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 2 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 2 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 15 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 15 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 15 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 15 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 15 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 15 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 15 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 15 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 2 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 12 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 10 Aday
Mimarlık (İngilizce)(Ücretli)
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (KKTC-Girne)
Tasarım Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 10 Aday
Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu)
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (KKTC-Girne)
Tasarım Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 15 Aday
Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu)
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (KKTC-Girne)
Tasarım Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 10 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 10 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Rauf Denktaş Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 5 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna-Bosna-Hersek)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 5 Aday
Mimarlık (%75 Burslu)
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna-Bosna-Hersek)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 5 Aday
Mimarlık (Ücretli)
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna-Bosna-Hersek)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 10 Aday
Mimarlık (Ücretli)
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 15 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 5 Aday
Mimarlık (%25 Burslu)
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 10 Aday
Mimarlık
Artvin Çoruh Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 286,270 220.906 80 Aday
Mimarlık
Balıkesir Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 323,946 145.974 100 Aday
Mimarlık
Bingöl Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 277,502 244.688 60 Aday
Mimarlık
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 60 Aday
Mimarlık
Gebze Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 391,037 71.952 100 Aday
Mimarlık (İngilizce)
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 373,672 86.951 60 Aday
Mimarlık
Mardin Artuklu Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 80 Aday
Mimarlık
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 351,788 109.389 70 Aday
Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli)
Trakya Üniversitesi (Edirne)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 10 Aday
Mimarlık (İngilizce)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
Lisans SAY 392,036 71.090 80 Aday
Mimarlık
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 287,701 217.227 70 Aday
Mimarlık
Konya Teknik Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 353,722 107.289 110 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Beykoz Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 360,698 99.802 5 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Beykoz Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 25 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 376,013 84.857 13 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 37 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 334,481 130.664 15 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 295,242 199.371 20 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
İstanbul Gedik Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 21 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
İstanbul Gedik Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 383,570 78.201 4 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Haliç Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 363,466 96.983 8 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 361,439 99.018 8 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 42 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 323,957 145.958 42 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 389,480 73.235 6 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 34 Aday
Mimarlık (Ücretli)
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 5 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Lisans SAY 344,337 117.974 4 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 343,966 118.463 3 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 17 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 350,312 111.113 4 Aday
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya)
Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 21 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 333,836 131.526 8 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 27 Aday
Mimarlık (Tam Burslu)
İstanbul Rumeli Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 332,704 133.135 4 Aday
Mimarlık (%50 Burslu)
İstanbul Rumeli Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 20 Aday
Mimarlık (Ücretli)
İstanbul Rumeli Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 1 Aday
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 3 Aday
YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu