Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Kodu : 106510089 Puan Türü : EA
Önceki Dönem:
Taban Puan : 296,781
Önceki Dönem: Yeni
Tavan Puan : 394,246
Türkiye Başarı Sırası : 248.360 Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 50 Kişi Tercih Eden : 603 Kişi
Yerleştirilen : 52 Kişi
Okul Birincisi Konj. : 2 Kişi M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : - Doçent Sayısı : -
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 3 Kişi

KPSS-1 : - KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

838: Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfı’nın (AGÜV) desteğiyle başarılı öğrencilere eğitim yaşamları boyunca gelişim desteği fırsatları sunmaktadır. Öğrencilerimizin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda yerleştiği ve kayıt yaptırdığı programdaki başarı sıralamalarına göre değişen burs miktarları şöyledir: Başarı sıralamasına göre tüm programlarımıza birinci sırada yerleşen öğrencilere en fazla 5 yıl süreyle yılın 9 ayında aylık 1.000 TL burs verilecektir. Başarı sıralamasına göre tüm programlarımıza ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere bilgiye sınırsız erişebilmeleri ve eğitimleri süresince kullanabilmeleri için dizüstü bilgisayar verilecektir. İlk 50.000’den programlarımıza yerleşen öğrencilere (Kayseri ili merkez ilçeleri Hacılar, Kocasinan, Melikgazi ve Talas’ta ikamet edenler hariç) en fazla 5 yıl boyunca yılın 9 ayı AGÜV barınma desteği kapsamında modern öğrenci köyünde zorunlu konut giderleri ücretlendirilerek yurt imkânı verilecektir. İlk 10.000’den programlarımıza yerleşen ve ilk yıl hazırlık okulunu başarıyla tamamlayarak programlarına geçmeye hak kazanan öğrenciler, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 4 haftalık dil eğitimine gönderilecek, eğitim, seyahat ve konaklama ücretleri AGÜV tarafından karşılanacaktır. İlk 1.000’den gelen öğrencilerin (mezuniyetlerinde 3,75 ve üzeri ortalamaya sahip olmaları şartı ile) yurt dışında yapacakları yüksek lisans (en fazla 2 yıl) veya doktora (en fazla 4 yıl) eğitim ücreti, AGÜV tarafından karşılanacaktır. Gelişim ve barınma destekleri, AGÜV Burs ve Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre verilecektir

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu