Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Kodu : 106510089 Puan Türü : EA
Önceki Dönem:
Taban Puan : 296,781
Önceki Dönem: Yeni
Tavan Puan : 394,246
Türkiye Başarı Sırası : - Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 50 Kişi Tercih Eden : 603 Kişi
Yerleştirilen : 52 Kişi
Okul Birincisi Konj. : 2 Kişi M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : - Doçent Sayısı : -
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 3 Kişi

KPSS-1 : - KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

838: Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfı’nın (AGÜV) desteğiyle başarılı öğrencilere eğitim yaşamları boyunca gelişim desteği fırsatları sunmaktadır. Burslar, en fazla 5 yıl süreyle yılın 9 ayında, aylık olarak öğrencilerimize karşılıksız olarak verilecektir. Öğrencilerimizin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda yerleştiği ve kayıt yaptırdığı programın puan türüne ve genel başarı sıralamalarına göre değişen burs miktarları şöyledir: Bilgisayar Mühendisliği programına ilk 20.000'den yerleşen öğrenciye aylık 500 TL ve en fazla 5 yıl boyunca yılın 9 ayı AGÜV barınma desteği kapsamında modern öğrenci köyünde zorunlu (kişisel) konut giderleri ücretlendirilerek yurt imkânı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği programına ilk 25.000'den yerleşen öğrenciye aylık 500 TL ve en fazla 5 yıl boyunca yılın 9 ayı AGÜV barınma desteği kapsamında modern öğrenci köyünde zorunlu (kişisel) konut giderleri ücretlendirilerek yurt imkânı, Mimarlık programına ilk 30.000'den yerleşen öğrenciye aylık 500 TL ve en fazla 5 yıl boyunca yılın 9 ayı AGÜV barınma desteği kapsamında modern öğrenci köyünde zorunlu (kişisel) konut giderleri ücretlendirilerek yurt imkânı, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Moleküler Biyoloji ve Genetik programına ilk 40.000'den yerleşen öğrenciye aylık 500 TL ve en fazla 5 yıl boyunca yılın 9 ayı AGÜV barınma desteği kapsamında modern öğrenci köyünde zorunlu (kişisel) konut giderleri ücretlendirilerek yurt imkânı, Biyomühendislik ve İşletme programına ilk 60.000'den yerleşen öğrenciye aylık 500 TL ve en fazla 5 yıl boyunca yılın 9 ayı AGÜV barınma desteği kapsamında modern öğrenci köyünde zorunlu (kişisel) konut giderleri ücretlendirilerek yurt imkânı, Ekonomi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programına ilk 65.000'den yerleşen öğrenciye aylık 500 TL ve en fazla 5 yıl boyunca yılın 9 ayı AGÜV barınma desteği kapsamında modern öğrenci köyünde zorunlu (kişisel) konut giderleri ücretlendirilerek yurt imkanı, YKS puanına göre ilk 25.000’den AGÜ’ye kayıt yaptıran öğrencilere bilgiye sınırsız erişebilmeleri ve eğitimleri süresince kullanabilmeleri için dizüstü bilgisayar AGÜV tarafından sağlanacaktır. Gelişim ve barınma destekleri AGÜV Burs ve Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre sağlanacaktır.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu