Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi

Kodu : 205710853 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem:
Taban Puan : Yeni Tavan Puan : -
Türkiye Başarı Sırası : Yeni Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: Yeni
Kontenjan : 4 Kişi Tercih Eden : -
Yerleştirilen : -
Okul Birincisi Konj. : - M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretli
Profesör Sayısı : - Doçent Sayısı : -
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : -

KPSS-1 : 75,712 KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

16: Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

60: Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı vakıf yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

774: Türk Hava Kurumu Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenim ücreti; Hava Ulaştırma Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Programları için 35.000 TL., İşletme Fakültesi Programları için 32.500 TL., Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu ve İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Programları için 20.500 TL. ve İngilizce Hazırlık Programı için 32.500 TL.'dir. Bu ücretlere %8 KDV dâhildir. Öğrenim ücretindeki olası yıllık artışlar, bir önceki yıla göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı tutulacaktır. Öğrenciler zorunlu uçuş eğitimleri için, Pilot Eğitimi lisans programında yıllık öğrenim ücretine ek olarak, lisans öğreniminin 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü sınıflarında her dönem başında (Güz/Bahar) olmak üzere 6 eşit taksitte uçuş eğitim ücretini öderler. Üniversite tarafından uçuş eğitim ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, öğrenciler lisans öğreniminin 2 nci sınıfı başında belirlenen yeni ücrete tabi olacaklardır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Üniversitemiz tarafından belirlenen Uçuş Eğitim ücreti KDV dahil 70.000 ABD Dolarıdır. Burslu öğrencilerin Uçuş Eğitim Ücreti üniversite tarafından karşılanır. Lisans programlarına ve Ankara Havacılık Meslek Yüksekokuluna kayıt olacak öğrenciler, Ankara Etimesgut Türkkuşu Kampüsü ile Ankara il sınırları içerisinde yer alan diğer kampüslerde öğrenim görürler. İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulunda ise eğitim İzmir Selçuk Kampüsü’nde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edininiz.

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 319,311 127.954 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Adıyaman Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 40 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 330,484 113.444 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY 274,661 211.760 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY 257,342 263.950 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 383,950 63.295 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 346,639 95.312 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 260,538 252.856 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Ankara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 431,750 33.487 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 277,176 205.477 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 253,838 276.715 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Batman Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 265,134 238.286 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bingöl Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 25 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bitlis Eren Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 536,762 497 80 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yozgat Bozok Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bursa Teknik Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 358,086 84.370 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 325,896 119.252 65 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 300,965 156.197 65 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 266,705 233.523 65 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 65 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Çukurova Üniversitesi (Adana)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 388,164 60.320 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Çukurova Üniversitesi (Adana)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 356,622 85.727 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 257,700 262.757 100 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 418,070 41.111 90 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 289,200 178.266 80 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Simav Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY 254,432 274.452 56 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 264,917 238.968 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Simav Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 40 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Düzce Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 285,905 185.291 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Düzce Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY 264,860 239.134 56 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Düzce Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 260,441 253.189 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Düzce Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY 251,714 285.102 56 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Ege Üniversitesi (İzmir)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 417,595 41.366 80 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 346,650 95.302 85 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 306,080 147.651 85 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 40 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 405,325 48.751 90 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 380,051 66.183 80 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Fırat Üniversitesi (Elazığ)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 266,118 235.315 80 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Fırat Üniversitesi (Elazığ)
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 40 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Fırat Üniversitesi (Elazığ)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 423,020 38.286 80 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY 383,972 63.282 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 449,282 24.598 40 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Gaziantep Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 294,817 167.308 90 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Giresun Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 255,667 269.993 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 459,989 19.705 100 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Hakkari Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 50 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İnönü Üniversitesi (Malatya)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 277,631 204.393 80 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İnönü Üniversitesi (Malatya)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 251,601 285.542 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 40 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 279,869 198.914 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 292,432 171.884 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 259,717 255.733 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 349,673 92.251 100 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 50 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kastamonu Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 249,146 295.542 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kırıkkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 306,921 146.350 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Kırıkkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 277,031 205.808 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kırklareli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 263,743 242.648 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 301,722 154.924 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 438,637 29.904 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY 408,829 46.616 48 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Mersin Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 305,845 148.027 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 343,102 98.971 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 256,567 266.736 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 260,043 254.601 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 329,534 114.593 75 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 518,965 2.267 195 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Güzelyurt)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
Lisans SAY 448,679 24.898 5 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Güzelyurt)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 52 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Güzelyurt)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
Lisans SAY 379,742 66.415 15 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 333,528 109.701 80 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 302,065 154.337 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 266,378 234.490 50 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Sakarya Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 368,251 75.530 80 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Sakarya Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 331,835 111.755 80 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Selçuk Üniversitesi (Konya)
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY 315,674 133.047 56 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Selçuk Üniversitesi (Konya)
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY 282,545 192.727 56 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Siirt Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Trakya Üniversitesi (Edirne)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 310,360 140.930 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 425,907 36.630 45 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)(Koşulda belirtilen lise mezunları tercih edebilir.)
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 411,589 44.891 5 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bursa Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 387,700 60.657 90 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Bursa Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 355,489 86.788 80 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 411,840 44.736 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 276,505 207.127 80 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 253,761 277.006 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Konya Teknik Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 299,860 158.145 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 412,112 44.574 80 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY 294,712 167.501 56 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY 287,538 181.759 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Atılım Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 402,690 50.513 6 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Atılım Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 295,119 166.716 44 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Atılım Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 10 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 264,985 238.766 25 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 454,438 22.159 9 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 325,534 119.672 55 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 264,750 239.458 10 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 373,892 71.005 22 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 284,452 188.439 40 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 417,852 41.229 8 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 366,761 76.789 7 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 3 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 260,072 254.498 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Çankaya Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 5 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Çankaya Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 411,322 45.069 10 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Çankaya Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 324,713 120.742 50 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Çankaya Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 15 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 365,520 77.838 20 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 251,630 285.417 20 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 20 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
İstanbul Gedik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 361,713 81.157 2 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
İstanbul Gedik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 2 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)
İstanbul Gedik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 251,732 285.027 14 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)
İstanbul Gedik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 2 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Haliç Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 368,575 75.275 5 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Haliç Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 10 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)
Haliç Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 35 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Işık Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 407,309 47.552 3 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Işık Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 7 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Işık Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 298,940 159.760 20 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İ. D. Bilkent Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 447,987 25.251 80 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İ. D. Bilkent Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 534,391 638 45 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İ. D. Bilkent Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 510,747 3.614 35 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 344,326 97.691 2 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 4 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 18 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 18 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 398,534 53.134 6 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 271,142 221.086 44 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 441,928 28.236 6 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 282,598 192.580 36 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 14 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 333,717 109.474 4 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 1 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 35 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 310,306 141.006 5 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 402,530 50.613 6 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 316,282 132.182 34 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 13 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 7 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 427,884 35.533 10 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 382,963 63.999 5 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 295,815 165.446 20 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 274,156 213.096 5 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Şehir Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 417,362 41.513 4 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Şehir Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 19 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İstanbul Şehir Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 12 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 404,656 49.175 3 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 20 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 295,427 166.156 11 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 417,850 41.231 4 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 374,857 70.240 32 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 4 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 323,763 122.056 20 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Koç Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 364,853 78.428 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Koç Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 542,801 222 9 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Koç Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 508,229 4.085 7 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Koç Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 462,661 18.580 12 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 383,388 63.689 10 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 15 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 288,282 180.162 15 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 405,098 48.905 3 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 311,466 139.286 18 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 10 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 330,745 113.116 3 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 27 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 264,656 239.751 25 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 405,612 48.581 3 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 27 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 318,130 129.509 12 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 367,332 76.335 4 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 13 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 262,768 245.676 25 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 396,025 54.848 35 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 507,973 4.136 15 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 449,121 24.688 25 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 500,221 5.880 5 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Toros Üniversitesi (Mersin)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 299,529 158.711 10 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Toros Üniversitesi (Mersin)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 20 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 391,974 57.621 8 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 258,129 261.180 68 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 4 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Yaşar Üniversitesi (İzmir)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 3 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yaşar Üniversitesi (İzmir)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 411,233 45.130 5 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yaşar Üniversitesi (İzmir)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 348,125 93.822 12 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Yaşar Üniversitesi (İzmir)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 254,975 272.528 30 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 5 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 452,249 23.180 10 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 295,422 166.163 64 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 248,952 296.333 25 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 349,941 92.009 4 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 36 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Antalya Bilim Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 376,359 69.086 5 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Antalya Bilim Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 28 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Antalya Bilim Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 300,019 157.861 17 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Mef Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 427,067 36.000 3 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Mef Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 372,865 71.780 10 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mef Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 255,250 271.529 20 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 316,108 132.448 3 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 27 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 316,120 132.432 10 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 10 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 3 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 269,659 225.220 3 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 281,203 195.729 3 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 8 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 12 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 3 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KKTC-Girne)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 3 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 3 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 40 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Amasya Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY 253,384 278.436 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Balıkesir Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 311,758 138.831 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Balıkesir Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 288,468 179.758 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bartın Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bayburt Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 40 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 50 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 40 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Erzurum Teknik Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 252,212 283.072 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Gaziantep Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 336,198 106.521 90 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gümüşhane Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Hitit Üniversitesi (Çorum)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Iğdır Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 372,322 72.208 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 395,146 55.418 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 258,866 258.615 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 361,989 80.916 50 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 431,117 33.823 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 256,743 266.126 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 40 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 40 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Munzur Üniversitesi (Tunceli)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Uşak Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 40 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yalova Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 40 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 307,190 145.932 50 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 286,557 183.856 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 265,713 236.457 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Konya Teknik Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 350,465 91.475 80 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY 317,109 130.993 56 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 410,991 45.292 80 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Lisans SAY 267,704 230.675 60 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 314,553 134.670 70 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Avrasya Üniversitesi (Trabzon)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 287,405 182.039 2 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)
Avrasya Üniversitesi (Trabzon)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 18 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 308,493 143.884 10 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY 332,999 110.328 2 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 4 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 366,932 76.657 5 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 25 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 25 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lisans SAY 425,863 36.661 10 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 317,087 131.020 5 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 20 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 501,791 5.482 5 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 358,585 83.926 37 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP ECAM-Lyon) (Ücretli)
Yaşar Üniversitesi (İzmir)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 6 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP ECAM-Lyon) (Tam Burslu)
Yaşar Üniversitesi (İzmir)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 394,735 55.709 2 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP ECAM-Lyon) (%50 Burslu)
Yaşar Üniversitesi (İzmir)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 271,900 219.045 6 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP ECAM-Lyon) (%25 Burslu)
Yaşar Üniversitesi (İzmir)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 6 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY 366,628 76.912 10 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
OSTİM Teknik Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 25 Aday
YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu