Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)

İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Ankara)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara)

Kodu : 111091155 Puan Türü : TYT
Önceki Dönem:
Taban Puan : 306,020
Önceki Dönem: Yeni
Tavan Puan : 359,600
Türkiye Başarı Sırası : 358.778 Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 75 Kişi Tercih Eden : 3.010 Kişi
Yerleştirilen : 75 Kişi Okul Birincisi Konj. : 2 Kişi
O.B. Taban Puan : 235,997 O.B. Tavan Puan : 256,279

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 2 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz

Koşullar

65: Bu programa yalnız erkek öğrenciler alınacaktır.

94: Öğrenciler öğrenimlerini Ankara'da sürdüreceklerdir.

154: Adayların, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlarından MSB Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO programlarına tercih işlemlerini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşulları taşıdıkları takdirde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, başvuruları alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır. Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar başvuru yapabilirler. 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin; a. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatının olmaması, b. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, c.Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması, d. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması, e. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabi mukarenet, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ile istihlak kaçakçılığı olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkumiyetinin bulunmaması, f. Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması, 3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile kasıtlı bir suçtan hükümlü bulunmamak, 4. Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya nikâhsız olarak birlikte yaşamamak, 5. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış veya Kanun Hükmünde Kararname kapsamında diğer okullara nakledilmemiş, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, 6. Yaş ve sağlık durumu koşulları; a. Yaş Durumu: 30 Ağustos 1997 tarihinden sonra doğmuş olmak ve en fazla 21 yaşında olmak, 30 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak (30 Ağustos 1997 tarihinden önce doğanlar başvuramazlar. Yaş koşulu tutmadığı halde MSB nam ve hesabına yukarıda anılan; Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO kontenjanını kazananların başvuruları kabul edilmeyecek ve ÖSYM Başkanlığı’nca da diğer tercihlerine yerleştirilmeyeceklerdir. Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır. b. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince, MSB nam ve hesabına yukarıda anılan; Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO kontenjanına alınacak öğrenci adayları tam sağlam olmalı ve diskromatopsi bulunmamalıdır. c. Vücut yapısı düzgün olmal “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren bir sağlık kurulu raporu almak. 7. Lise ve dengi okullardan 2018 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2017 yılında mezun olmak, 8. Yükseköğretim Kurumları Sınavında MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO kontenjanına ÖSYM tarafından yerleştirilen ancak, yukarıda belirtilen “Giriş Koşulları”na uymayan öğrencilerin; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO MSB nam ve hesabına kayıtları yapılamaz. 9. Öğrencinin kesin kaydının yapılabilmesi için, yapılacak muayenede “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” raporunu alması, Fiziki ve Bedeni Yeterlilik Testi ile Mülakat Sınavında başarılı olması ve intibak eğitimini başarıyla tamamlamış olması koşulları aranacaktır. 10. Sağlık muayenesini, fiziki yeterlilik sınavını ve mülakat sınavını kazanamaması, giriş koşullarına uymaması, intibak eğitimi süresince “öğrenciliğe devam edemez” sağlık raporu alması, intibak eğitiminde başarısız olması veya başka bir sebeple programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilecek, uygun görülenler alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) yerleştirileceklerdir. Adaylar yerleştirilme sonuçlarını, ÖSYM Başkanlığı’ndan öğreneceklerdir. 11. MSB Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO'da okuyan öğrencilerden intibak eğitimi sırasında veya intibak eğitiminin bitimini müteakip eğitimleri süresince kendi istekleri ile ayrılanların ya da askeri öğrencilik vasfını kaybedenlerin SBÜ ile de ilişikleri kesilir. 12. Askeri öğrenci olma vasfını kaybeden öğrencilerin (iki yıl üst üste sınıfta kalma, istifa, disiplin, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması vs.) SBÜ ile ilişkileri kesilir. 13. Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda "YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanıldığı bildirilen yükseköğretim programlarına hangi durumlarda kayıt yaptırılamaz?” maddesini dikkatli bir şekilde okuyarak bilinçli bir tercihte bulunmaları gerekmektedir. 14. Sınavlarda MSB nam ve hesabına eğitim alınacak kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların kayıt kabul işlemlerinin tarihleri, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, MSB internet sayfasından duyurulacaktır. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra, Kayıt Kabul takvimi ve hazırlanması gereken evraklar, www.msb.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Adaylar, hazırlanması gereken evrakları, www.msb.gov.tr adresinden indirerek hazırlayacaklardır. Adaylar, kayıt kabul takviminde duyurulacak tarihte, MSB Kayıt-Kabul Komisyonuna başvurarak işlemlerini başlatacaktır. Bu programa ek kontenjanla kayıt yapılmaz. MSB NAM VE HESABINA 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNE ALINACAK KONTENJANLAR İÇİN BOY-KİLO SINIRLARI S.Nu. BAYANLAR İÇİN S.Nu. ERKEKLER İÇİN Boy Ağırlık(kg) Ağırlık(kg) Boy Ağırlık(kg) Ağırlık(kg) (cm) Alt Sınırı Üst Sınırı (cm) Alt Sınırı Üst Sınırı 1 149 42 57,7 1 162 49,8 68 2 150 42,7

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu