Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)

Matematik (İngilizce)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)
Fen-Edebiyat Fakültesi

Kodu : 108410151 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem: MF-1
Taban Puan : 431,793
Önceki Dönem: 409,316
Tavan Puan : 525,708
Önceki Dönem: 547,902
Türkiye Başarı Sırası : 41.755
Önceki Dönem: 46.318
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 80 Kişi Tercih Eden : 1.313 Kişi
Yerleştirilen : 80 Kişi
Okul Birincisi Konj. : 2 Kişi M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : 354,708 O.B. Tavan Puan : 356,780

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : 10 Kişi Doçent Sayısı : 7 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 9 Kişi

KPSS-1 : 80.030.740 KPSS-2 : 75.631.963
KPSS-3 : 0.074 A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

146: a) ODTÜ Geliştirme Vakfı Başarı Bursları; Burs koşulları: Öğrenciler, dereceye girdikleri puan türü ile kayıt oldukları programın puan türünün aynı olması ve ODTÜ’deki programı 1. tercihlerine yazmaları durumunda ODTÜ Geliştirme Vakfı Burslarını almaya hak kazanırlar. Başarı Bursu yılda 9 ay ve karşılıksız olup İngilizce Hazırlık programında geçirilebilecek 1 yıl ile lisans programında geçirilecek 4 yılı kapsar. Birden fazla ODTÜ Geliştirme Vakfı Bursu’na hak kazanan öğrencilere sadece en yüksek miktardaki burs verilecektir. ODTÜ Geliştirme Vakfı başarı burslarını almaya hak kazanacak öğrencilerin belirlenmesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda ilgili puan türlerinde OBP’nin 0.12 katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan ilgili Yerleştirme Puanı esas alınır. Ayrıntılı bilgiler http://www.adayogrenci.metu.edu.tr/ internet adresinde sunulmaktadır. i. ODTÜ Vakfı Üstün Başarı Bursu: Koşullar: 2020 yılı YKS sonucuna göre Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel, Dil puan türlerinin herhangi birinde ilk 10 dereceye girmek ve ODTÜ’deki bir lisans programına 1. tercihinde yerleşmek. Yılda 9 ay süreyle, aylık 2.000 TL nakit bursunu, 1 veya 2 kişilik (konukevleri dahil) yurt odalarında ücretsiz konaklamayı, 1 adet diz üstü bilgisayarı, Yemek Bursunu (ODTÜ kafeteryasından, 9 ay süreyle), Uluslararası değişim programlarından kabul alma ya da yurt dışında staj yapma durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere gidiş dönüş uçak biletini kapsar. ii. ODTÜ Vakfı Başarı Bursu Koşullar: 2020 yılı YKS sonucuna göre göre Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin herhangi birinden ilk 100 dereceye, Sözel ve Dil puan türlerinin herhangi birinden ilk 50 dereceye girmek ve ODTÜ’de bir lisans programına 1. tercihinde yerleşmek. Yılda 9 ay süreyle, aylık 1.500 TL nakit bursunu, 2 veya 4 kişilik (konukevleri hariç) yurt odalarında ücretsiz konaklamayı, 1 adet diz üstü bilgisayarı,Yemek Bursunu (ODTÜ kafeteryasından, 9 ay süreyle) Uluslararası değişim programlarından kabul alma ya da yurt dışında staj yapma durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere gidiş dönüş uçak biletini kapsar. iii. ODTÜ Geliştirme Vakfı ilk 500 Başarı Bursu Koşullar: 2020 yılı YKS sonucuna göre Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin herhangi birinden ilk 500 dereceye girmek ve ODTÜ’de bir lisans programına 1. tercihinde yerleşmek. Yılda 9 ay süreyle, aylık 900 TL nakit bursunu, Ailesi Ankara dışında ikamet etmekte olanlar için 2 veya 4 kişilik yurt odalarında (konukevleri hariç) ücretsiz konaklamayı veya Ailesi Ankara’da ikamet etmekte olanlar için 250 TL nakit bursunu, Yemek Bursunu (ODTÜ kafeteryasından, 9 ay süreyle), Uluslararası değişim programlarından kabul alma ya da yurt dışında staj yapma durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere gidiş dönüş uçak biletini kapsar. iv. ODTÜ Geliştirme Vakfı ilk 1000 Başarı Bursu Koşullar: 2020 yılı YKS sonucuna göre Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin herhangi birinden ilk 1000 dereceye girmek ve ODTÜ’de bir lisans programına 1. tercihinde yerleşmek. Yemek Bursunu (ODTÜ kafeteryasından, 9 ay süreyle), Ailesi Ankara dışında ikamet etmekte olanlar için 2 veya 4 kişilik yurt odalarında (konukevleri hariç) ücretsiz konaklamayı veya Ailesi Ankara’da ikamet etmekte olanlar için 250 TL nakit bursunu kapsar. b) Yurt Önceliği, ODTÜ’ye aşağıdaki koşullarda yerleştirilen ve ailesi Ankara dışında ikamet etmekte olanlardan; (a) SAY puan türüne göre öğrenci alan programlara yerleştirilen öğrencilerden SAY yerleştirme puanına göre ilk 4.000 öğrenci arasında yer alan, (b) EA puan türüne göre öğrenci alan programlara yerleştirilen öğrencilerden EA yerleştirme puanına göre ilk 500 öğrenci arasında yer alan, (c) SÖZ puan türüne göre öğrenci alan programlara yerleştirilen öğrencilerden SÖZ yerleştirme puanına göre ilk 300 öğrenci arasında yer alan ve yardımlar 9-12 ay süre ile nakit, yurt ve yemek yardımları şeklinde olup miktarları 2019-2020 eğitim öğretim yılı için aylık 300-1.500 TL arasında değişmektedir. Burs ve yardımlardan ihtiyacı olan öğrenciler, öğrenimlerini başarı ile sürdürdükleri sürece yararlanabilmektedirler. Bazı öğrenciler ekonomik gereksinimlerine göre nakit, yurt ve yemek yardımlarının tamamından yararlanabilmektedir. Burs ve yardımlara başvurular kayıtlar sırasında yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgiler http://www.adayogrenci.metu.edu.tr/ internet adresinde sunulmaktadır.

740: Bu programa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından burs verilecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının burslarla ilgili duyurusu bu kılavuzun sonunda yer almaktadır. (Ek yerleştirmede geçerli değildir.)

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu