Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi

Kodu : 300390307 Puan Türü : DİL-İNG
Önceki Dönem:
Taban Puan : Yeni Tavan Puan : -
Türkiye Başarı Sırası : Yeni Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: Yeni
Kontenjan : 8 Kişi Tercih Eden : -
Yerleştirilen : -
Okul Birincisi Konj. : - M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretli
Profesör Sayısı : - Doçent Sayısı : -
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : -

KPSS-1 : 61.963.539 KPSS-2 : 59.345.415
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

24: Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

60: Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

70: Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir devlet vakıf üniversitesi olup eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 Akademik Yılında burssuz eğitim ücretleri, Diş Hekimliği Fakültesi için 45,900 TL; Hukuk Fakültesi için 29,900 TL; Eğitim Fakültesi programları, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Psikoloji (İngilizce), Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programları, Beslenme ve Diyetetik programları, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nun Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı ve Sağlık Yüksekokulu’nun Hemşirelik (İngilizce) programları için 24,900 TL; Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Psikoloji (Türkçe) ve Sağlık Yüksekokulu’nun Hemşirelik (Türkçe) programları için 26,900 TL; diğer lisans (4 yıllık) programları için 22,900 TL; Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu programları (Önlisans-2 yıllık) için 21,900 TL; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programları (Önlisans-2 yıllık) için 23,900 TL’dir. Hazırlık Okulu eğitim ücreti (hazırlık kitapları dahil) 24,900 TL’dir. Belirtilen eğitim ücretlerine Kayıt ve Öğrenci Etkinlikleri Fonu olan do¨nemlik 1,100 TL ve %5 KDV eklenecektir. Sağlık sigortası primi KKTC Sağlık Bakanlığı’na öğrenciler tarafından ödenmektedir. Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edininiz.

77: Yabancı dil sınavına İngilizceden girmek zorunludur.

97: KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun desteklerinden yararlanabilmektedir. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları ve öğrenci ikamet izni almaları gerekmektedir. Öğrenci ikamet izni başvurusu KKTC İçişleri Bakanlığı’na online olarak yapılmakta; başvuru için sağlık sigortası zorunluluğu bulunmaktadır. Sağlık sigortası ödemeleri ikamet izni başvurusu aşamasında şahsen yapıldığından öğrenciler ayrıca üniversitelere sağlık sigortası primi adı altında ödeme yapmamalıdırlar. KKTC’de yürürlükte bulunan mevzuata göre geçici sakin olarak bulunan bütün yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemleri için sağlık raporlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Yabancı öğrenci TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV-HCV-HBSAG-RPR tetkiklerini içeren orijinal laboratuvar tetkik sonucunu (rapor ve/veya laboratuvar tetkik sonucunun tarihinin iki aydan eski olmaması kaydıyla) Öğrenci Otomasyon Sistemine yükleyecektir. Öğrenci Otomasyon Sistemine yüklenen rapor/tetkik sonucu, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın yürürlükte bulunan Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde belirtilen tek hekim ücreti üzerinden onaylanacaktır. Ancak Bakanlığın, sunulan rapordaki pozitif sonuçlar nedeniyle ilave tetkik isteyeceği durumlarda öğrenci, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde düzenlenen ücret tarifesine göre tam ücret ödeyecektir. Sağlık raporu olmayan ya da rapor tarihi iki ayı geçen öğrenciler, KKTC’deki sağlık raporu alabilmek için Öğrenci İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden işlem yapacaktır. KKTC yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran, öğrenimine devam eden ve öğrenci ikamet izni alacak olan TC ve diğer ülke uyruklu her öğrenci 8/2012 sayılı Sağlık Fonu Yasası kapsamında sağlık sigortası için asgari ücretin %10'nu kadar ödemeyi, Öğrenci İkamet İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden Kooperatif Merkez Bankası’na ait sanal post vasıtası ile KKTC Sağlık Bakanlığı hesabına yatıracak ve yatırma işlemi tamamlandıktan sonra Sistem öğrenciyi bir sonraki aşamaya yönlendirecektir. KKTC Sağlık Fonu Yasası kapsamında prim ödeyen TC ve diğer ülke uyruklu öğrenciler primi ödenen yıl için kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Söz konusu primi ödemeyen öğrenciler kamu sağlık kurumlarına başvurduklarında kendi olanakları ile tam ücret tarifelerine tabi olurlar ve tedavi gördükleri kuruma gerekli ödemeyi yaparlar. Ayrıntılı bilgi için ikamet izni başvurusu konusunda KKTC İçişleri Bakanlığı’na, sağlık sigortası ve sağlık raporu konusunda KKTC Sağlık Bakanlığı’na, üniversitelerin tabi olduğu kurallarla ilgili olarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na başvurulabilir.

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
İngilizce Öğretmenliği
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 396,327 15.755 80 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 402,165 14.280 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 421,865 9.767 70 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Amasya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 388,549 17.711 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 425,715 9.007 140 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 262,855 58.216 30 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 384,079 18.905 80 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Balıkesir Üniversitesi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 407,812 12.902 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Bayburt Üniversitesi
Bayburt Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 372,286 22.038 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 469,618 3.331 90 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 386,345 18.296 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Çukurova Üniversitesi (Adana)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 405,935 13.361 90 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 388,175 17.806 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Düzce Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 392,140 16.724 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 399,384 14.966 70 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 421,251 9.912 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Gazi Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 428,072 8.553 130 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 392,600 16.611 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 448,554 5.430 90 Aday
İngilizce Öğretmenliği
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL 420,043 10.139 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 390,104 17.284 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Mersin Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 402,511 14.192 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 386,998 18.126 70 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 388,790 17.649 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 457,401 4.394 100 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 326,578 36.002 23 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 439,482 6.675 1 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Güzelyurt)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
Lisans DİL-İNG 417,923 10.595 6 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Güzelyurt)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
Lisans DİL-İNG Dolmadı Dolmadı 30 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Sakarya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 399,745 14.878 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 398,710 15.145 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Trakya Üniversitesi (Edirne)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 398,055 15.309 85 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Bursa Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 416,993 10.818 120 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 375,127 21.295 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 397,443 15.476 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
KKTC Akademik Birim
Lisans DİL Yeni Yeni 9 Aday
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
KKTC Akademik Birim
Lisans DİL Yeni Yeni 23 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 409,652 12.454 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 439,832 6.619 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Trabzon Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 397,434 15.479 50 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL 273,518 54.120 25 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL 452,627 4.949 8 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL 362,508 24.789 22 Aday
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 240,107 67.464 10 Aday
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 356,869 26.477 37 Aday
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 426,761 8.814 8 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 386,658 18.225 8 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 321,498 37.714 25 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 6 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 34 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 422,141 9.728 18 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 334,588 33.403 37 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 425,601 9.026 9 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 340,793 31.402 42 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
İstanbul Kültür Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 299,774 44.934 4 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 427,199 8.723 8 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 364,898 24.101 47 Aday
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 430,197 8.176 8 Aday
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 355,096 27.019 42 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 360,967 25.256 36 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 11 Aday
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 428,033 8.558 7 Aday
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 270,850 55.123 43 Aday
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
Ufuk Üniversitesi (Ankara)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 415,925 11.040 8 Aday
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu)
Ufuk Üniversitesi (Ankara)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 248,754 63.779 47 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 269,905 55.502 4 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 454,670 4.696 8 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 386,761 18.196 43 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
TED Üniversitesi (Ankara)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 442,836 6.192 8 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
TED Üniversitesi (Ankara)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 364,082 24.325 47 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Mef Üniversitesi (İstanbul)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 439,012 6.750 8 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mef Üniversitesi (İstanbul)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 298,863 45.252 47 Aday
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG Dolmadı Dolmadı 22 Aday
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Tam Burslu)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 379,462 20.103 8 Aday
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 Burslu)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 263,321 58.040 25 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL Dolmadı Dolmadı 10 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 227,920 72.566 23 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 354,105 27.355 17 Aday
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Tam Burslu)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 365,958 23.799 10 Aday
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 Burslu)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 284,048 50.398 42 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 8 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL Dolmadı Dolmadı 40 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 346,502 29.647 10 Aday
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Atatürk Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG Dolmadı Dolmadı 40 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 350,845 28.354 4 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 22 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL Dolmadı Dolmadı 1 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL 343,112 30.686 6 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL Dolmadı Dolmadı 23 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Ada Kent Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL Dolmadı Dolmadı 16 Aday
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
Azerbaycan Diller Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL Dolmadı Dolmadı 3 Aday
İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik) (Ücretli)
Komrat Devlet Üniversitesi (Komrat-Moldova)
Milli Kültür Fakültesi
Lisans DİL Dolmadı Dolmadı 10 Aday
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna-Bosna-Hersek)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL Dolmadı Dolmadı 5 Aday
İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu)
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna-Bosna-Hersek)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 224,087 73.825 5 Aday
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna-Bosna-Hersek)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 10 Aday
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL Dolmadı Dolmadı 7 Aday
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 267,978 56.235 3 Aday
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu)
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL Dolmadı Dolmadı 5 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Bartın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 380,892 19.749 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Yozgat Bozok Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 378,126 20.462 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 413,420 11.587 90 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
Buca Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 432,242 7.850 90 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 374,901 21.352 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Fırat Üniversitesi (Elazığ)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 379,334 20.130 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 45 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Hakkari Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 376,171 21.006 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği
İnönü Üniversitesi (Malatya)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 388,553 17.709 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 379,104 20.183 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Kocaeli Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 413,988 11.477 70 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 394,426 16.198 90 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Atatürk Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 437,488 6.996 90 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 406,978 13.092 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Muş Alparslan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 369,303 22.868 50 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 410,600 12.249 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 404,393 13.745 90 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Siirt Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Sinop Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 381,004 19.709 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 435,019 7.369 60 Aday
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
KKTC Akademik Birim
Lisans DİL Yeni Yeni 18 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 273,069 54.283 22 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 426,695 8.831 8 Aday
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 424,084 9.319 8 Aday
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 316,237 39.504 42 Aday
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Tam Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Atatürk Eğitim Fakültesi
Lisans DİL-İNG 362,681 24.743 15 Aday
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Ada Kent Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Eğitim Fakültesi
Lisans DİL 341,934 31.047 4 Aday
YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu