Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%75 Burslu)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Diş Hekimliği Fakültesi

Kodu : 300390265 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem:
Taban Puan : Yeni Tavan Puan : -
Türkiye Başarı Sırası : Yeni Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: Yeni
Kontenjan : 6 Kişi Tercih Eden : -
Yerleştirilen : -
Okul Birincisi Konj. : - M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 5 Yıl
Burs : %75 Burslu Öğretim Ücreti : %75 Burslu
Profesör Sayısı : - Doçent Sayısı : -
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : -

KPSS-1 : - KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

3: Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %75 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte üçünü; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

60: Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı vakıf yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

70: Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir devlet vakıf üniversitesi olup eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2019-2020 Akademik Yılında burssuz eğitim ücretleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (4 yıllık), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (4 yıllık) programları için 21,700 TL; Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (4 yıllık) programları için 24,700 TL; Hukuk Fakültesi için 29,700 TL; Diş Hekimliği Fakültesi için ise 46,700 TL’dir. Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu programları (Önlisans) için eğitim-öğretim ücreti 20,700 TL; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programları (Önlisans) için eğitim-öğretim ücreti 23,700 TL’dir. Hazırlık Okulu eğitim-öğretim ücreti (hazırlık kitapları dahil) 24,700 TL’dir. Kayıt ve Öğrenci Etkinlikleri Fonu olan dönemlik 950 TL eğitim-öğretim ücretine dahildir. Belirtilen tüm ücretlere ayrıca %5 KDV eklenecektir. Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edininiz.

97: KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun desteklerinden yararlanabilmektedir. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerin KKTC’ye gitmeden önce Türkiye’de pasaportlarını almaları gerekir. KKTC mevzuatına göre TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV-HCV-HBSAG-RPR tetkiklerini içerir sağlık raporları KKTC makamları tarafından kabul edilmektedir. KKTC üniversitelerinde öğrenim gören TC uyruklu öğrenciler KKTC Sağlık Fonu Yasası ve Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü çerçevesinde, her mali yılın başında asgari ücretin %10'nu kadar KKTC Sağlık Bakanlığı’na prim ödedikleri takdirde primi ödenen yıl için kamu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanırlar. Söz konusu primi ödemeyen öğrenciler kamu sağlık kurumlarına başvurduklarında kendi olanakları ile tam ücret tarifelerine tabi olurlar ve tedavi gördükleri kuruma gerekli ödemeyi yaparlar. Ayrıntılı bilgi KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan edinilebilecektir.

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Diş Hekimliği Fakültesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 451,456 23.564 90 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 387,173 60.996 1 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Adıyaman Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 445,126 26.673 80 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 454,303 22.224 100 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 460,454 19.526 110 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Ankara Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 462,430 18.685 160 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Çukurova Üniversitesi (Adana)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 457,527 20.786 100 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Ege Üniversitesi (İzmir)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 466,673 16.925 150 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 1 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 459,716 19.823 90 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 392,122 57.512 1 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Fırat Üniversitesi (Elazığ)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 446,043 26.199 90 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Gaziantep Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 451,894 23.362 90 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 445,565 26.438 90 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
İnönü Üniversitesi (Malatya)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 451,156 23.699 90 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 454,460 22.157 60 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 467,819 16.453 160 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)
İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 469,336 15.823 30 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 1 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 459,289 20.003 90 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 451,004 23.761 90 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 456,530 21.219 80 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 451,198 23.678 90 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 40 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 448,507 24.971 90 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Ordu Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 447,318 25.575 90 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 452,590 23.023 100 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 445,552 26.444 80 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 452,337 23.142 120 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Trakya Üniversitesi (Edirne)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 452,422 23.108 90 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Uşak Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 448,750 24.865 90 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 458,654 20.279 90 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 444,865 26.801 90 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 448,020 25.235 100 Aday
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara)
Lisans SAY 457,035 20.986 60 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 458,732 20.245 90 Aday
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Erkek)
Lisans SAY Yeni Yeni 4 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 451,434 23.576 4 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 470,689 15.300 6 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 456,593 21.189 6 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 427,153 35.942 36 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 395,862 54.970 18 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 382,939 64.008 79 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 456,012 21.465 9 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 444,261 27.103 2 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 451,743 23.426 9 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 374,570 70.455 64 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 436,886 30.808 7 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 413,882 43.534 10 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 434,665 31.947 85 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 466,830 16.850 9 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 425,385 36.934 76 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 423,572 37.995 5 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
İstanbul Okan Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 402,349 50.751 64 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 457,646 20.727 8 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 439,561 29.413 8 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 412,034 44.618 63 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 455,707 21.595 7 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
İstanbul Kent Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 59 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)
İstanbul Kent Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 4 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 5 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 5 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 14 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 6 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%75 Burslu)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 6 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 24 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 441,858 28.277 13 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 352,604 89.485 59 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 13 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
Ada Kent üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 399,093 52.795 28 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Ada Kent üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 443,028 27.719 8 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)
Ada Kent üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 423,531 38.016 5 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)
Ada Kent üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 433,444 32.604 9 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 447,399 25.536 150 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Bingöl Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 443,984 27.251 40 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 447,153 25.653 110 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 452,289 23.156 70 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 449,747 24.363 110 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 454,611 22.094 110 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 444,351 27.054 70 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 461,160 19.226 120 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 475,728 13.395 140 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 444,467 26.999 80 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 457,309 20.894 40 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 446,182 26.140 70 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Karabük Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 445,927 26.263 70 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Kırıkkale Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 449,865 24.307 100 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 1 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)
Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 462,011 18.855 130 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Mersin Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 453,115 22.776 90 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 455,410 21.728 100 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Sakarya Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 450,438 24.027 70 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Selçuk Üniversitesi (Konya)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 455,611 21.640 120 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 450,414 24.040 70 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 453,856 22.433 70 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 447,067 25.696 80 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 447,633 25.433 90 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 54 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 6 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 427,873 35.541 40 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 457,878 20.632 5 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 452,631 22.999 4 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 463,572 18.204 4 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 422,488 38.596 18 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 4 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Bezmialem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 483,473 10.735 8 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)
Bezmialem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 450,511 23.994 64 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%75 Burslu)
Bezmialem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 8 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 471,214 15.099 10 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 432,025 33.335 5 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
İstanbul Okan Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 386,605 61.397 56 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 455,259 21.794 7 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 429,475 34.695 7 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 396,507 54.500 60 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 511,131 3.540 7 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 460,143 19.650 9 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)
Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 398,631 53.066 41 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)
Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 439,889 29.237 40 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 457,954 20.592 4 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 421,667 39.081 18 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)
Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 386,743 61.291 18 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
İstanbul Kent Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 451,626 23.477 7 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 40 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Tam Burslu)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 10 Aday
Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (%50 Burslu)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 10 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 369,841 74.226 67 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 444,519 26.969 15 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 18 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 443,815 27.321 11 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 362,307 80.639 52 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 7 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KKTC-Güzelyurt)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 443,582 27.441 5 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KKTC-Güzelyurt)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY 394,436 55.911 25 Aday
Diş Hekimliği Fakültesi
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan)
Diş Hekimliği Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 5 Aday
YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu