Kırklareli Üniversitesi

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Kırklareli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi

Kodu : 106770737 Puan Türü : DİL
Önceki Dönem:
Taban Puan : Yeni Tavan Puan : -
Türkiye Başarı Sırası : Yeni Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: Yeni
Kontenjan : 50 Kişi Tercih Eden : -
Yerleştirilen : -
Okul Birincisi Konj. : 2 Kişi M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : - Doçent Sayısı : 1 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 5 Kişi

KPSS-1 : - KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Kırıkkale Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 60 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Kırklareli Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 50 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Mardin Artuklu Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Lisans DİL Yeni Yeni 60 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 50 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Selçuk Üniversitesi (Konya)
Yabancı DiNer Yüksekokulu
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 60 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İÖ)
Selçuk Üniversitesi (Konya)
Yabancı Diller Yüksekokulu
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 60 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 60 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 2 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 4 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 24 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
Çankaya Üniversitesi (Ankara)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 7 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
Çankaya Üniversitesi (Ankara)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 33 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 6 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 34 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli)
Yaşar Üniversitesi (İzmir)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 8 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
İstanbul Atlas Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 9 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
İstanbul Atlas Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 51 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 14 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 5 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 10 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Lisans DİL Yeni Yeni 40 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Yabancı DiNer Yüksekokulu
Lisans DİL Yeni Yeni 60 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İÖ)
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Lisans DİL Yeni Yeni 50 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Amasya Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Lisans DİL Yeni Yeni 60 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Yabancı Diller Yüksekokulu
Lisans DİL Yeni Yeni 60 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Bartın Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 60 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 40 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 60 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Lisans DİL Yeni Yeni 40 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Ege Üniversitesi (İzmir)
Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 70 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 70 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 50 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 50 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 60 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Siirt Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Lisans DİL Yeni Yeni 70 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Trakya Üniversitesi (Edirne)
Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 60 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 40 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 40 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Samsun Üniversitesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 40 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
Atılım Üniversitesi (Ankara)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 7 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 Burslu)
Atılım Üniversitesi (Ankara)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 39 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 9 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 51 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
Çağ Üniversitesi (Mersin)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 11 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
Çağ Üniversitesi (Mersin)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 49 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli)
Çağ Üniversitesi (Mersin)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 10 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
Haliç Üniversitesi (İstanbul)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 9 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
Haliç Üniversitesi (İstanbul)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 51 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 47 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 8 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Lisans DİL Yeni Yeni 11 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Lisans DİL Yeni Yeni 64 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Lisans DİL Yeni Yeni 6 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Lisans DİL Yeni Yeni 35 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli)
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 8 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 8 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 Burslu)
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 40 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir)
Beşeri Bilimler Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 7 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir)
Beşeri Bilimler Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 38 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli)
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Yabancı Diller Yüksekokulu
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 10 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Yabancı Diller Yüksekokulu
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 10 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Yabancı Diller Yüksekokulu
Lisans DİL-İNG Yeni Yeni 40 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 1 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 12 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 47 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 5 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 30 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli)
Toros Üniversitesi (Mersin)
Yabancı Diller Yüksekokulu
Lisans DİL Yeni Yeni 10 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
Toros Üniversitesi (Mersin)
Yabancı Diller Yüksekokulu
Lisans DİL Yeni Yeni 5 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
Toros Üniversitesi (Mersin)
Yabancı Diller Yüksekokulu
Lisans DİL Yeni Yeni 18 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
Yaşar Üniversitesi (İzmir)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 6 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 Burslu)
Yaşar Üniversitesi (İzmir)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 26 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 8 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 42 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 6 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 34 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli)
Ankara Bilim Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 28 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
Ankara Bilim Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 6 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
Ankara Bilim Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 6 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Beşeri Bilimler Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 12 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Beşeri Bilimler Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 15 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Beşeri Bilimler Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 3 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 10 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 10 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 20 Aday
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Lisans DİL Yeni Yeni 20 Aday
YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu