İstanbul Üniversitesi

İşletme (İngilizce)
İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi

Kodu : 105610652 Puan Türü : EA
Önceki Dönem: TM-1
Taban Puan : 360,852
Önceki Dönem: 343,489
Tavan Puan : 397,790
Önceki Dönem: 402,664
Türkiye Başarı Sırası : -
Önceki Dönem: 81.992
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 100 Kişi Tercih Eden : 2.466 Kişi
Yerleştirilen : 100 Kişi
Okul Birincisi Konj. : 3 Kişi M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : 273,629 O.B. Tavan Puan : 313,941

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : 36 Kişi Doçent Sayısı : 21 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 30 Kişi

KPSS-1 : 69,288 KPSS-2 : 64,234
KPSS-3 : 65,502 A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

15: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu