İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi

Kodu : 105690587 Puan Türü : EA
Önceki Dönem:
Taban Puan : 512,049
Önceki Dönem: 484,653
Tavan Puan : 530,081
Türkiye Başarı Sırası : 444
Önceki Dönem: 880
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 10 Kişi
Yerleştirilen : 10 Kişi
Okul Birincisi Konj. : - M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretli
Profesör Sayısı : 42 Kişi Doçent Sayısı : 13 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 47 Kişi

KPSS-1 : 79.567.628 KPSS-2 : 70.545.375
KPSS-3 : - A.B. : 71227111,000
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

10: Hukuk programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 125 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

125: Bir yıl süreli zorunlu Almanca Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda Almanca yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Almanca Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak Almanca yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

251: Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), bir Türk üniversitesi ile yurtdışı bir üniversite tarafından ortak olarak yürütülen lisans programıdır. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, her iki üniversiteden de ortak program olduğunu belirten iki ayrı diploma (Bazı üniversitelerde ortak bir lisans diploması verilebilir.) alır. Ortak olarak yürütülen programa ait özel bakınız koşullarından bilgi edinilmelidir. Örneğin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve New Paltz Üniversitesi tarafından yürütülen “Lisans/Bachelor of Arts”/ “Bachelor of Science” diplomasına yönelik “İşletme” programını başarıyla tamamlayan bir öğrenci aşağıda belirtilen iki ayrı diplomayı almaya hak kazanacaktır. “SUNY New Paltz Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilmiştir.” ibaresini içeren İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması ve “İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilmiştir.” ibaresini içeren SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması. Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programının akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini veya ortak diploma almaya hak kazanamazlar. Adaylar, uluslararası ortak lisans programlarına, ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler. Çift diploma programlarındaki derslerin öğretim dili ile ilgili bilgi üniversiteden edinilmelidir. Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için programın gerektirdiği yabancı dili yeterli düzeyde bilmeleri gerekmektedir. Bu programlara yerleştirilen ancak, programın gerektirdiği yabancı dil seviyesini tespit eden ilgili üniversitelerin belirlediği uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olamayanlar, yabancı dil hazırlık eğitimi alacaklardır. İlgili ülkede eğitime gidebilmek için, öğrencilerin uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ilgili üniversite tarafından belirlenen taban puanları almaları gerekmektedir (Tercihlerinizi yapmadan önce ayrıntılı bilgi için ilgili üniversiteye başvurunuz.). İstenen taban puanlar bazı üniversitelerde lisans eğitimine başlayabilmek için, bazı üniversitelerde ise ilgili ülkedeki eğitime başlayabilmek için ön koşullardır. Bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili Türk Üniversitelerinin internet sayfasından erişilebilir. Öğrencilere yabancı dil koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl süre verilir. Öğrenciler iki yıl içinde üniversitece belirlenen dil koşulunu sağlayamazsa kaydının bulunduğu yükseköğretim kurumunda varsa öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kaydını yaptırabilir ya da talebi üzerine kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla taban puan koşulunu sağlamak kaydıyla YKS puanına ve tercihlerine göre ÖSYM tarafından Türkiye’de öğretim dili Türkçe olan herhangi bir yükseköğretim programına bir defaya mahsus olmak üzere yerleştirilebilirler. Uluslararası ortak lisans programına kabul edilen öğrenciler, ilgili ülkede öğrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve öğrenciler ilgili ülke vizesi alabilmek için gerekli koşulları yerine getirmelidirler. Türk ve yurt dışı üniversite program koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı olacaklardır. Öğrenim ücretleri bu eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olup, önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim yılı başından önce öğrencilere ilgili üniversite tarafından ayrıca duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır. Uluslararası ortak lisans programlarında ilgili Türk devlet üniversiteleri için belirtilen yıllık öğrenim ücretleri Türkiy

385: Üniversitenin protokol yaptığı kurum tarafından programa yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere normal eğitim süresi boyunca (hazırlık eğitimi dahil 5 yıl) başarılarının devamı halinde 900,00 TL başarı bursu (Ekim/Haziran, 9 ay) verilecektir. Protokol yapılan diğer bir kurum tarafından bir defalık 2.750,00 TL başlangıç desteği, birinci sınıftan sonra başarıları devam edenlere normal eğitim süresi boyunca her dönem için 1.200,00 TL kitap yardımı sağlanacaktır .(Bu miktarlar Üniversitenin protokol yaptığı kurum tarafından günün koşullarına göre her eğitim ve öğretim yılı başında arttırılmaktadır.). YKS sonuçlarına göre Üniversitemize yerleştiği puan türünden (Dil Puanı ile yerleşenler hariç) ilk beş yüz’e girip Fakültemize yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere normal eğitim süresi boyunca (hazırlık eğitimi dahil 5 yıl) İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından İstanbul’da barınma desteği sağlanmakta ve öğrenci yemekhanelerinden yemek ve kahvaltı ihtiyaçları ücretsiz karşılanmaktadır. YKS’de yerleştiği puan türünde ilk beş yüz’e giren, Fakültemize yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından dizüstü bilgisayar verilmektedir.

868: Bu programa başvurabilmek için görme ve işitme engelli olmamak gerekir.

902: Kayıt olan her bir öğrenciden her bir akademik dönem için katkı payı tahsil edilir. Katkı payı ve bu paylarda yapılan değişiklikler taraf üniversitelerin her birinin web sayfasında kayıt dönemlerinden en az bir hafta önce ilan olunur. Katkı payı ödeme borcu her bir taraf üniversitedeki eğitimi süresince devam eder. Öğrenci Hamburg Üniversitesinde öğrenimine devam ettiği ve İstanbul Üniversitesi’nde hiçbir ders almadığı dönemde İstanbul Üniversitesi’nde eğitim-öğretim katkı payı ödemekle yükümlü değildir. Aynı şekilde öğrenci, İstanbul Üniversitesi’nde öğrenime devam ederken Hamburg Üniversitesi’nden ders almadığı sürece Hamburg Yüksek Okul Kanunu § 6/ f. 2 uyarınca idari giderler harcı ödemekten muaftır. Hamburg Üniversitesi’ne ödenecek dönem katkı payı , § 6a HmbHG (İdari Giderler Harcı), § 104 HmbHG (Öğrenci Harcı) ve Hamburg Öğrenci İşleri Kanunu § 6/f.1/c. 1 ve § 12/f. 3/c. 1 ’e ile Hamburg Üniversitesi Öğrenci Eğitim-öğretim katkı payları Yönetmeliği hükümlerine göre ödenir. İstanbul Üniversitesi katkı payı hukuk ikinci öğretim katkı payına eşittir. Bu katkı payı iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit öğretim yılı başında kayıt veya kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenilenirken ödenir. Bu programda öğrenim gören öğrencilerden İstanbul Üniversitesi’nde alınan katkı payının kullanımı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik madde 9 uyarınca gerçekleşir. Ortak lisans programına; her yıl ÖSYM tarafından düzenlenerek Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından kabul edilen "YKS Kılavuzu" ile öğrencilere duyurulan kriter ve toplam sayının %30 unu geçmemek kaydıyla belirlenen kontenjanlar çerçevesinde, öğrenci seçme sınavlarındaki başarıları esas alınarak katkı payından kısmî ya da tam muaf tutulma şeklinde öğrencilere karşılıksız başarı bursu verilebilir. UOLP-Hamburg Üniversitesi Çift Diplomalı Hukuk Lisans programı çerçevesinde eğitimin ilk iki yılı (ilk dört yarıyılı) Almanya’daki Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Almanca olarak, sonraki iki yılı İstanbul Üniversitesi’nde ve Türkçe olarak verilir. Lisans programı için İstanbul Üniversitesi’nde kabul edilecek adayların Almanya’da üniversite eğitimi hakkına sahip olması ve Almanya’da gerçekleşecek öğrenimini yürütebilmesi için gerekli olan Almanca dil seviyesine (Dil seviyesi C1) sahip olduğunu ispatlaması gereklidir. Bu düzeyde dil seviyesine sahip olduklarını öğrenciler, Goethe Enstitüsü tarafından yapılan sınavlardan İleri Düzey Sertifikası (Goethe Zertifikat C1) veya Hamburg Üniversitesi tarafından kabul edilen eş değer belgeler veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (en az “80”) ile belgelendirebilirler. İstanbul Üniversitesi kontenjanına hak kazanan ve Almanca dili yetersiz olan öğrenciler İstanbul Üniversitesi’nde dil koşulunu sağlayana kadar yoğun yabancı dil hazırlık eğitimine alınırlar. Yoğun dil eğitiminin azami iki yıl içinde başarıyla tamamlanması gerekir. Öğrenciler Almanya’ya ulaşım masrafları ile Almanya’daki yaşam masraflarını kendileri karşılar. Almanya’daki yaşam giderlerinin aylık tahmini 800 Avro kadar olacağı öngörülmektedir. DAAD (Deutscher Akademischer Austaushdienst-Alman Akademik Değişim Servisi) tarafından Hamburg programını kazanan Türk öğrencilere başarı sırasına göre belirli sayıda burs verilecektir.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu