İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Kodu : 205090143 Puan Türü : EA
Önceki Dönem:
Taban Puan : 290,195
Önceki Dönem: Yeni
Tavan Puan : 304,726
Türkiye Başarı Sırası : 182.711 Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 9 Kişi
Yerleştirilen : 9 Kişi
Okul Birincisi Konj. : - M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : Tam Burslu Öğretim Ücreti : Tam Burslu
Profesör Sayısı : 1 Kişi Doçent Sayısı : -
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 2 Kişi

KPSS-1 : - KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

18: Öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde yarar görülmektedir. Yükseköğretim Kurumlarının Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı mutabakat metni çerçevesinde ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden ulaşılabilecektir.

21: Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.

22: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

23: Öğretim dili İngilizce'dir.

24: Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

64: Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

95: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi bir Vakıf Yükseköğretim Kurumu olup eğitim ücrete tabidir. Psikoloji bölümünün %50 indirimli eğitim ücreti 35.990 TL; Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinin %50 indirimli eğitim ücreti 25.990 TL; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinin %50 indirimli eğitim ücreti 19.990 TL; Yönetim Bilişim Sistemleri programları ile İşletme (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce), Ekonomi (İngilizce) bölümünün %50 indirimli eğitim ücreti 18.990 TL, Dijital Oyun Tasarımı, Radyo, Televizyon ve Sinema, Havacılık Yönetimi bölümlerinin %50 indirimli eğitim ücreti 17.990 TL; Tarih, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yeni Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Görsel İletişim Tasarımı, İşletme, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Ekonomi bölümlerinin %50 indirimli eğitim ücreti 16.990 TL’dir. Meslek Yüksekokulunda; Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Fizyoterapi , İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümlerinin %50 indirimli eğitim ücreti 18.990 TL, Uçak Teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümlerinin %50 indirimli eğitim ücreti 17.990 TL, Bilgisayar Programcılığı, İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümlerinin %50 indirimli eğitim ücreti 16.990 TL; Adalet, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İkinci Öğretim), Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Ağız ve Diş Sağlığı, Aşçılık, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Odyometri, Harita ve Kadastro bölümlerinin %50 indirimli eğitim ücreti 15.990 TL, Optisyenlik, Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim), İnternet ve Ağ Teknolojileri (İkinci Öğretim) bölümlerinin %50 indirimli eğitim ücreti 14.990 TL; İç Mekan Tasarımı, Adalet (İkinci Öğretim), Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İkinci Öğretim), Ağız ve Diş Sağlığı (İkinci Öğretim), Aşçılık (İkinci Öğretim), Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (ikinci öğretim), Harita ve Kadastro (İkinci Öğretim) bölümleri %50 indirimli eğitim ücreti 13.990 TL; Diş Protez Teknolojisi, Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Grafik Tasarımı, İç Mekan Tasarımı (İkinci Öğretim), Turist Rehberliği bölümlerinin %50 indirimli eğitim ücreti 11.990 TL; Moda Tasarımı, Mimari Restorasyon, Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim), Grafik Tasarımı (İngilizce), Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Elektrik bölümlerinin %50 indirimli eğitim ücreti 9.990 TL; Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ikinci öğretim), Mimari Restorasyon (ikinci öğretim), Moda Tasarımı (ikinci öğretim), Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (ikinci öğretim) programlarının %50 indirimli eğitim ücreti 7.990 TL; Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan öğretim), Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim), Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Uzaktan Öğretim), İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan öğretim) bölümü %50 indirimli eğitim ücreti 6.990 TL; Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) %50 indirimli eğitim ücreti 5.990 TL; Aşçılık (Uzaktan Öğretim), Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) ve Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) programlarının %50 indirimli eğitim ücreti 4.990 TL’dir. Bu ücretlere KDV dâhil değildir. Aayrıntılı bilgiye www.ayvansaray.edu.tr ve aday.ayvansaray.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu