Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Jeoloji Mühendisliği
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
Mühendislik Fakültesi

Kodu : 104810565 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem: MF-4
Taban Puan : 301,252
Önceki Dönem: 263,726
Tavan Puan : 324,838
Önceki Dönem: 316,796
Türkiye Başarı Sırası : 257.579
Önceki Dönem: 242.699
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 1 Kişi Tercih Eden : 354 Kişi
Yerleştirilen : 52 Kişi
Okul Birincisi Konj. : 2 Kişi M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : 18 Kişi Doçent Sayısı : 6 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 6 Kişi

KPSS-1 : 68.878.497 KPSS-2 : 73.552.043
KPSS-3 : 0.063 A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

4: İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

16: Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

123: Hacettepe Üniversitesi'ni birinci sırada tercih ederek yerleştirilen öğrencilerden kendi puan türünde Türkiye sıralamasına göre (TYT puan türü hariç): a) İlk 10 arasında yer alan öğrencilere Hacettepe Konukevlerinde ücretsiz konaklama, b) İlk 100 arasında yer alan öğrencilere öğrenci yurt odalarında ücretsiz konaklama, c) Yerleştirildikleri Fakültelere / Meslek Yüksek Okullarına (tüm fakülte / meslek yüksekokulu genelinde) ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere ücretsiz üç öğün yemek olanağı sağlanacaktır. Bu destekler Üniversitemizin belirleyeceği akademik başarıya bağlı olarak kazandıkları programın normal öğrenim süreleri boyunca devam eder.

740: Bu programa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından burs verilecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının burslarla ilgili duyurusu bu kılavuzun sonunda yer almaktadır. (Ek yerleştirmede geçerli değildir.)

896: İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ya da belirlenecek Birlik, Dernek, Vakıf, Sendika gibi kurumlar tarafından 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere aşağıda yer alan şartların tümünü karşılayan öğrencilere eğitim bursu verilir: a) YKS tercihlerinin ilk 5'inden en az birisinin Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve/veya Cevher Hazırlama Mühendisliği olması ve bu tercihlerden birisine yerleşmiş olmak gerekmektedir. b) YKS yerleştirme puanlarına göre ilk 80 bin içinde yer almak gerekmektedir. c) Her yarıyıl için 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. d) Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği programlarına yerleşip yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler de eğitim bursundan yararlanırlar. e) İMİB tarafından belirtilen tutarlar her eğitim ve öğretim yılı için 9 ay süresince öğrencilere ödenir. Öğrencilere verilmesi planlanan burs tutarlarını İMİB öğrencilere doğrudan verebileceği gibi; vakıf ve/veya dernek gibi başka kurumlar aracılığı ile de verebilme hakkını kendinde saklı tutar. f) Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında asgari ücret doğrultusunda güncellenecek olup, en yüksek burs tutarı asgari geçim indirimi hariç asgari ücret tutarının daha aşağısında kalmamak üzere Maden Sektör Kurulunun kararları doğrultusunda değiştirilebilecektir. g) İlk 50 binde yerleşen adaylara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar (2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için 2.104 TL); İlk 50.001-65.000 arasında yerleşen adaylara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının 1/2'si kadar (2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için 1.052 TL); İlk 65.001-80.000 arasında yerleşen adaylara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının 1/3'ü kadar (2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için 701 TL) ödeme yapılır. h) İMİB ya da belirlenecek Birlik, Dernek, Vakıf, Sendika gibi kurumlar Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği programlarını YKS kılavuzunda yer alan eğitim süreleri içinde başarıyla tamamlayan ve eğitim süresi boyunca eğitim bursu alan öğrencilere madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmalarda iş verilmesine yardımcı olur. ı) Aşağıda yer alan durumların en az birisinin gerçekleşmesi durumunda öğrencilere verilen eğitim bursu kesilir: Yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayan, Bir önceki eğitim ve öğretim dönemine ilişkin başarısız 3 ve daha fazla dersi olan, İki önceki eğitim ve öğretim döneminden başarısız dersi olan, Yarıyıl ortalaması 4 üzerinden 2.5'in (100 üzerinden 65'in) altında kalan, öğrencilik haklarını kaybeden, disiplin cezası olan ve dersten devamsızlık nedeni ile kalan öğrencilerin bursu kesilir. i) Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmez.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu