Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 Burslu)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Spor Yüksekokulu

Kodu : 300290420 Puan Türü : EA
Önceki Dönem:
Taban Puan : Yeni Tavan Puan : -
Türkiye Başarı Sırası : Yeni Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: Yeni
Kontenjan : 6 Kişi Tercih Eden : -
Yerleştirilen : -
Okul Birincisi Konj. : - M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : %50 Burslu Öğretim Ücreti : %50 Burslu
Profesör Sayısı : - Doçent Sayısı : -
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : -

KPSS-1 : 58.103.677 KPSS-2 : 59.934.531
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.

3: Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.

24: Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

60: Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

69: Girne Amerikan Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2020-2021 ders yılında öğretim ücretleri: İngilizce Hazırlık Programında, İşletme Fakültesi, İletişim Fakültesi , Siyasal Bilimler Fakültesi, Turizm Yüksekokulu, Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu 26.000 TL; Sağlık Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yüksekokulu, Spor Yüksekokulu, Sahne Sanatları Yüksekokulu 27.000 TL ; Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı 31.000 TL; Beşeri Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu 30.000 TL ; Hemşirelik Yüksekokulu 31.000 TL ; Hukuk Fakültesi 35.000 TL; Eczacılık Fakültesi 44.000 TL; Meslek Yüksekokulları 24.000 TL ve Pilotaj 40.000 TL(Uçuş Sertifikası ücreti yıllık 12.750 Euro’dur + %8 KDV), Tüm ödemelerden %5 KDV alınır. Öğrenim ücretlerindeki olası artışlar , bir önceki yıla göre KKTC tüketici fiyat endeksindeki artışa göre (KKTC-TÜFE) belirlenecektir. Öğretim ücretine ek olarak üniversiteye kayıt sırasında 3400 TL kayıt ücreti ödenir. Ücretler ve anlaşmalı olduğumuz Uçuş Okulları ile ilgili detaylı bilgi için resmi web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edininiz.

97: KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun desteklerinden yararlanabilmektedir. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları ve öğrenci ikamet izni almaları gerekmektedir. Öğrenci ikamet izni başvurusu KKTC İçişleri Bakanlığı’na online olarak yapılmakta; başvuru için sağlık sigortası zorunluluğu bulunmaktadır. Sağlık sigortası ödemeleri ikamet izni başvurusu aşamasında şahsen yapıldığından öğrenciler ayrıca üniversitelere sağlık sigortası primi adı altında ödeme yapmamalıdırlar. KKTC’de yürürlükte bulunan mevzuata göre geçici sakin olarak bulunan bütün yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemleri için sağlık raporlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Yabancı öğrenci TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV-HCV-HBSAG-RPR tetkiklerini içeren orijinal laboratuvar tetkik sonucunu (rapor ve/veya laboratuvar tetkik sonucunun tarihinin iki aydan eski olmaması kaydıyla) Öğrenci Otomasyon Sistemine yükleyecektir. Öğrenci Otomasyon Sistemine yüklenen rapor/tetkik sonucu, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın yürürlükte bulunan Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde belirtilen tek hekim ücreti üzerinden onaylanacaktır. Ancak Bakanlığın, sunulan rapordaki pozitif sonuçlar nedeniyle ilave tetkik isteyeceği durumlarda öğrenci, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde düzenlenen ücret tarifesine göre tam ücret ödeyecektir. Sağlık raporu olmayan ya da rapor tarihi iki ayı geçen öğrenciler, KKTC’deki sağlık raporu alabilmek için Öğrenci İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden işlem yapacaktır. KKTC yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran, öğrenimine devam eden ve öğrenci ikamet izni alacak olan TC ve diğer ülke uyruklu her öğrenci 8/2012 sayılı Sağlık Fonu Yasası kapsamında sağlık sigortası için asgari ücretin %10'nu kadar ödemeyi, Öğrenci İkamet İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden Kooperatif Merkez Bankası’na ait sanal post vasıtası ile KKTC Sağlık Bakanlığı hesabına yatıracak ve yatırma işlemi tamamlandıktan sonra Sistem öğrenciyi bir sonraki aşamaya yönlendirecektir. KKTC Sağlık Fonu Yasası kapsamında prim ödeyen TC ve diğer ülke uyruklu öğrenciler primi ödenen yıl için kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Söz konusu primi ödemeyen öğrenciler kamu sağlık kurumlarına başvurduklarında kendi olanakları ile tam ücret tarifelerine tabi olurlar ve tedavi gördükleri kuruma gerekli ödemeyi yaparlar. Ayrıntılı bilgi için ikamet izni başvurusu konusunda KKTC İçişleri Bakanlığı’na, sağlık sigortası ve sağlık raporu konusunda KKTC Sağlık Bakanlığı’na, üniversitelerin tabi olduğu kurallarla ilgili olarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na başvurulabilir.

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Kocaeli Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Lisans EA 315,054 182.698 70 Aday
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Ücretli)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Spor Yüksekokulu
Lisans EA Yeni Yeni 9 Aday
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Tam Burslu)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Spor Yüksekokulu
Lisans EA Yeni Yeni 15 Aday
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 Burslu)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Spor Yüksekokulu
Lisans EA Yeni Yeni 6 Aday
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Tam Burslu)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Lisans EA Yeni Yeni 12 Aday
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 Burslu)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Lisans EA Yeni Yeni 28 Aday
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Tam Burslu)
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Lisans EA Yeni Yeni 15 Aday
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 Burslu)
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Lisans EA Yeni Yeni 15 Aday
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Artvin Çoruh Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Lisans EA Yeni Yeni 60 Aday
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bingöl Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Lisans EA Yeni Yeni 50 Aday
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Uşak Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Lisans EA 309,809 199.684 50 Aday
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Tam Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Spor Bilimleri Fakültesi
Lisans EA Yeni Yeni 6 Aday
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Spor Bilimleri Fakültesi
Lisans EA Yeni Yeni 34 Aday
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Ücretli)
Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Lisans EA Yeni Yeni 1 Aday
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Tam Burslu)
Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Lisans EA Yeni Yeni 6 Aday
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 Burslu)
Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Lisans EA Yeni Yeni 26 Aday
YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu