Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)

Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (%50 Burslu)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Eczacılık Fakültesi

Kodu : 300190353 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem:
Taban Puan : Yeni Tavan Puan : -
Türkiye Başarı Sırası : Yeni Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: Yeni
Kontenjan : 6 Kişi Tercih Eden : -
Yerleştirilen : -
Okul Birincisi Konj. : - M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 5 Yıl
Burs : %50 Burslu Öğretim Ücreti : %50 Burslu
Profesör Sayısı : - Doçent Sayısı : -
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : -

KPSS-1 : - KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

3: Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %75 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte üçünü; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.

11: Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca iki gözü görmeyen ve mesleğini icra edebilmesi için mesleğini yapmasına mani iyileşemez bir hastalığı bulunanlar eczacılık mesleğini yapamaz.

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

60: Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı vakıf yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

66: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa kentinde, eğitim-öğretim veren bir Devlet Üniversitesi olup eğitim ücretlidir. 2019-2020 ders yılı için belirlenmiş olan öğrenim ücreti güz ile bahar dönemi kayıtlarında iki eşit taksit halinde (Eylül ve Şubat aylarında) ödenmesi durumunda Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi 53,880 TL, Eczacılık Fakültesi 35,410 TL, Hukuk Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programları 32,330 TL, Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin Psikoloji (Türkçe) ve Psikoloji (İngilizce) Programları 30,030 TL, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi’nde 28,860 TL, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik programı 27,720 TL, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nun Gastronomi ve Mutfak Sanatları programında 24,180 TL, Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin diğer programları ile Sağlık Bilimleri Fakültesinin diğer programları 21,250 TL’ diğer lisans programlarında ise 23,020 TL’dir. Üniversitenin ön lisans programlarından Sağlık Hizmetleri Yüksekokul’u önlisans programları 25,030 TL diğer önlisans programlarında ise 20,020 TL’dir. İngilizce Hazırlık Okulu öğrenim ücreti 23,020 TL’dir. Belirtilen öğrenim ücretlerine %5 KDV tutarı, Öğrenci Hizmetleri Fonu için dönemlik 750 TL ve Hazırlık Okulu için dönemlik 750TL kitap ücreti dahil değildir. Uyruğa bağlı olarak ücretler değişmemektedir. Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edininiz. (www.emu.edu.tr/ogrenciadaylari)

97: KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun desteklerinden yararlanabilmektedir. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerin KKTC’ye gitmeden önce Türkiye’de pasaportlarını almaları gerekir. KKTC mevzuatına göre TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV-HCV-HBSAG-RPR tetkiklerini içerir sağlık raporları KKTC makamları tarafından kabul edilmektedir. KKTC üniversitelerinde öğrenim gören TC uyruklu öğrenciler KKTC Sağlık Fonu Yasası ve Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü çerçevesinde, her mali yılın başında asgari ücretin %10'nu kadar KKTC Sağlık Bakanlığı’na prim ödedikleri takdirde primi ödenen yıl için kamu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanırlar. Söz konusu primi ödemeyen öğrenciler kamu sağlık kurumlarına başvurduklarında kendi olanakları ile tam ücret tarifelerine tabi olurlar ve tedavi gördükleri kuruma gerekli ödemeyi yaparlar. Ayrıntılı bilgi KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan edinilebilecektir.

792: Bu programa sadece T.C. uyruklu adaylar başvurabilecektir.

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Eczacılık Fakültesi
Adıyaman Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 414,632 43.087 80 Aday
Eczacılık Fakültesi
Ankara Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 435,413 31.569 140 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce)
Ankara Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 434,609 31.972 60 Aday
Eczacılık Fakültesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 418,119 41.077 90 Aday
Eczacılık Fakültesi
Çukurova Üniversitesi (Adana)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 428,041 35.440 60 Aday
Eczacılık Fakültesi
Ege Üniversitesi (İzmir)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 439,446 29.477 120 Aday
Eczacılık Fakültesi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 414,197 43.339 80 Aday
Eczacılık Fakültesi
İstanbul Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 433,561 32.542 170 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce)
İstanbul Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 437,346 30.553 40 Aday
Eczacılık Fakültesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 426,527 36.299 80 Aday
Eczacılık Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 422,806 38.420 80 Aday
Eczacılık Fakültesi
Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 439,909 29.224 120 Aday
Eczacılık Fakültesi
Selçuk Üniversitesi (Konya)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 424,775 37.276 60 Aday
Eczacılık Fakültesi
Trakya Üniversitesi (Edirne)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 422,878 38.370 90 Aday
Eczacılık Fakültesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 414,580 43.119 90 Aday
Eczacılık Fakültesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 419,387 40.338 90 Aday
Eczacılık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 428,927 34.964 80 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 372,937 71.702 25 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 448,487 24.982 5 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 425,050 37.118 20 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 334,401 108.680 42 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 424,228 37.631 8 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 362,656 80.325 21 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 407,166 47.642 9 Aday
Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 405,584 48.601 68 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 335,988 106.774 65 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 454,902 21.953 9 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 416,776 41.865 15 Aday
Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu)
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 424,575 37.404 6 Aday
Eczacılık Fakültesi (Ücretli)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 343,461 98.594 31 Aday
Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 428,784 35.031 6 Aday
Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 367,107 76.517 23 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 426,403 36.363 4 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 365,727 77.660 13 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 331,888 111.683 23 Aday
Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu)
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 424,091 37.717 6 Aday
Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu)
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 415,866 42.386 6 Aday
Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu)
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 378,253 67.539 6 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 350,625 91.340 30 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Tam Burslu)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 414,851 42.962 4 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (%50 Burslu)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 6 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 321,093 125.575 18 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 410,331 45.692 6 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%75 Burslu)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 401,125 51.510 7 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 394,351 55.978 9 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli)
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 324,084 121.609 32 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 413,137 44.002 11 Aday
Eczacılık Fakültesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 411,247 45.119 80 Aday
Eczacılık Fakültesi
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 431,092 33.836 140 Aday
Eczacılık Fakültesi
Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 417,546 41.394 150 Aday
Eczacılık Fakültesi
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 421,529 39.145 80 Aday
Eczacılık Fakültesi
Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 426,440 36.341 90 Aday
Eczacılık Fakültesi
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 433,002 32.829 110 Aday
Eczacılık Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 442,638 27.914 140 Aday
Eczacılık Fakültesi
İnönü Üniversitesi (Malatya)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 421,308 39.297 90 Aday
Eczacılık Fakültesi
Mersin Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 424,762 37.283 90 Aday
Eczacılık Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 422,291 38.712 70 Aday
Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)
Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara)
Lisans SAY 424,677 37.338 60 Aday
Eczacılık Fakültesi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 60 Aday
Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu)
Bezmialem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 446,039 26.203 6 Aday
Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu)
Bezmialem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 417,564 41.382 39 Aday
Eczacılık Fakültesi (%75 Burslu)
Bezmialem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 10 Aday
Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 438,277 30.094 8 Aday
Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 394,333 55.990 4 Aday
Eczacılık Fakültesi (Ücretli)
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 360,295 82.423 54 Aday
Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu)
Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 429,402 34.728 7 Aday
Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu)
Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 363,584 79.501 32 Aday
Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu)
Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 414,637 43.083 31 Aday
Eczacılık Fakültesi (Ücretli)
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 42 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Tam Burslu)
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 407,512 47.423 8 Aday
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Eczacılık Fakültesi
Lisans SAY 305,960 147.830 59 Aday
YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu