Çukurova Üniversitesi (Adana)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Çukurova Üniversitesi (Adana)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kodu : 102910985 Puan Türü : EA
Önceki Dönem: TM-3
Taban Puan : 329,634
Önceki Dönem: 303,133
Tavan Puan : 362,860
Önceki Dönem: 346,502
Türkiye Başarı Sırası : 172.045
Önceki Dönem: 177.412
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 1 Kişi Tercih Eden : 566 Kişi
Yerleştirilen : 41 Kişi
Okul Birincisi Konj. : 1 Kişi M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : 1 Kişi Doçent Sayısı : 1 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 4 Kişi

KPSS-1 : 74.709.380 KPSS-2 : 73.883.100
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

244: Çukurova Üniversitesi ile ABD'deki Portland State Üniversitesi arasında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında "Uluslararası Ortak Lisans Eğitim ve Öğretim Programı Tesisine İlişkin Protokol" bulunmaktadır. Protokolde belirlenen başarı koşullarını taşıyan istekli öğrenciler, protokol kapsamında eğitimlerinin 3. ve 4. yıllarını Portland State Üniversitesi'nde geçirerek programı başarıyla tamamlamaları halinde her iki Üniversitenin ilgili programından lisans diploması alabileceklerdir."

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu