Bursa Uludağ Üniversitesi

Tıp Fakültesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Kodu : 109710366 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem: MF-3
Taban Puan : 496,776
Önceki Dönem: 483,125
Tavan Puan : 521,006
Önceki Dönem: 512,576
Türkiye Başarı Sırası : 6.715
Önceki Dönem: 6.606
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 270 Kişi Tercih Eden : 6.469 Kişi
Yerleştirilen : 270 Kişi
Okul Birincisi Konj. : 7 Kişi M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : 493,338 O.B. Tavan Puan : 496,350

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 6 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : 163 Kişi Doçent Sayısı : 58 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 23 Kişi

KPSS-1 : 77,429 KPSS-2 : 70,378
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : 47,177 TUS-2 : -
TUS-3 : 47,139 DUS : -

Koşullar

5: Tıp programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil)

67: 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Bursa Uludağ Üniversitesine aşağıdaki koşullarla yerleştirilen öğrencilere belirtilen olanaklar sağlanacaktır. a) Bursa dışında ikamet etmekte olan öğrenciler için; yerleştirmeye esas alınan puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci arasında yer alanlar Bursa Uludağ Üniversitesi yurtlarına sıralamasız, ücretsiz olarak kabul edilir. Ayrıca bu öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilir. Öğrenci yerleştirildiği bölüm/programda öğrenimine başarılı olarak devam ettiği sürece yurt hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaktır. İki dönem üst üste dönem ve/veya Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.50'nin altına düşen öğrenciler yurt haklarından yararlanamayacaklardır. b) Yerleştirmeye esas alınan puan sıralamasında Türkiye genelinde 501 ile 1000 öğrenci arasında yer alanlar Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtlarında sıralamasız olarak yerleşme ve yurt ücretinden %50 indirimli olarak yararlanma hakkı verilir. İki dönem üst üste dönem ve/veya Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.50’nin altına düşen öğrenciler yurt ücretinde %50 indirim hakkından yararlanamayacaklardır. Bursa Uludağ Üniversitesi ile Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum arasında imzalanan Mesleki Eğitime Destek Protokolü kapsamında anlaşmalı kurumlar tarafından 1) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Örgün Öğretim programını; Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) programını; Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün), Türkçe Öğretmenliği programlarını en yüksek puanla kazanan ve kesin kayıt yaptıran ilk üç’er öğrenciye ve Tıp Fakültesi (20 öğrenci) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün), Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (Örgün), Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Örgün), Makine Mühendisliği (Örgün), İnşaat Mühendisliği (Örgün), Otomotiv Mühendisliği (Örgün), Tekstil Mühendisliği Örgün Öğretim programlarını, Veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü (20 öğrenci) en yüksek puanla kazanan ve kesin kayıt yaptıran ilk beş’er öğrenciye; Ekim-Haziran ayları arasında 9 aylık süre ile ve öğrenim süresi olan dört yıl boyunca (Veteriner Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi için beş yıl boyunca) aylık 500 TL burs verilecektir. Burslar dört yıl sonunda (Veteriner Fakültesinde beş yıl sonunda) kesilecek olup karşılıksızdır. Burslu programa yerleştirilenler Fakülte bünyesinde program değiştirdikleri taktirde burs haklarını kaybederler. Öğrencilik haklarını kaybeden, herhangi bir disiplin suçu alan veya derse devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin bursu kesilir. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin alttan dersinin olmaması ve dönemlik not ortalamasının 2.50’nin altında altında olmaması gerekir. 2) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği (Örgün) ve Endüstri Mühendisliği (Örgün) programlarını kazanan ve kesin kayıt yaptıran ilk beş öğrenciye Ekim-Haziran ayları arasında 9 aylık süre ile öğrenim süresi olan dört yıl boyunca aylık KYK kredi miktarı kadar burs ve senede bir kere KYK kredi miktarı kadar kitap parası bursu verilecektir. Burslu programa yerleştirilenler Fakülte bünyesinde program değiştirdikleri taktirde burs haklarını kaybederler. Öğrencilik haklarını kaybeden, herhangi bir disiplin suçu alan veya derse devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin bursu kesilir. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin alttan dersinin olmaması ve dönemlik not ortalamasının 2.50’nin altında olmaması gerekir. 3) Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

749: YKS sonucunda bu bölüme kayıt yaptıran ve bu program türünde 1-500’e girenlere 9 ay süreyle 1500 TL., 501-1000 arasındaki öğrencilere 1.000 TL., 1001-1500 arasındaki öğrencilere 500 TL. ve ilk 1500’e giren öğrenci olmaması durumunda en yüksek puanla kayıt yaptıran ilk beş öğrenciye 9 ay süreyle ayda 500’er TL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi Bursu verilecektir. Ayrıca ücretsiz öğle ve akşam yemeği verilecek, Bursa dışında ikamet eden öğrenciler için konaklama imkanı sağlanacaktır. Bu öğrenciler 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Akademik Not Ortalamasını (GANO) sağlamaları durumunda Eğitim Bursu, yemek ve konaklama imkanlarından yararlanmaya devam edeceklerdir. Eğitimi süresince Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 4.00 üzerinden 3.90 ve üstü olan öğrencilere başarısı devam ettiği sürece yılda 9 ay süreyle 500 TL. Uludağ Üniversitesi Tıp Eğitimi Bursu verilecektir. Birinci maddeden yararlanan öğrenciler bundan yararlanamayacaklardır.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu