Bursa Uludağ Üniversitesi

Endüstri Mühendisliği
Bursa Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Kodu : 109710321 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem: MF-4
Taban Puan : 399,733
Önceki Dönem: 390,528
Tavan Puan : 440,778
Önceki Dönem: 440,845
Türkiye Başarı Sırası : 64.901
Önceki Dönem: 58.602
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 80 Kişi Tercih Eden : 1.395 Kişi
Yerleştirilen : 80 Kişi
Okul Birincisi Konj. : 2 Kişi M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : 362,312 O.B. Tavan Puan : 387,002

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : 5 Kişi Doçent Sayısı : 4 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 4 Kişi

KPSS-1 : 75,312 KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

16: Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

67: a) Bursa dışında ikamet etmekte olan öğrenciler için; yerleştirmeye esas alınan puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci arasında yer alanlar Bursa Uludağ Üniversitesi yurtlarına sıralamasız, ücretsiz olarak kabul edilir. Ayrıca bu öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilir. Öğrenci yerleştirildiği bölüm/programda öğrenimine başarılı olarak devam ettiği sürece yurt hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaktır. İki dönem üst üste dönem ve/veya Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.50'nin altına düşen öğrenciler yurt haklarından yararlanamayacaklardır. b) Yerleştirmeye esas alınan puan sıralamasında Türkiye genelinde 501 ile 1000 öğrenci arasında yer alanlar Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtlarında sıralamasız olarak yerleşme ve yurt ücretinden %50 indirimli olarak yararlanma hakkı verilir. İki dönem üst üste dönem ve/veya Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.50’nin altına düşen öğrenciler yurt ücretinde %50 indirim hakkından yararlanamayacaklardır. c) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Bursa Uludağ Üniversitesine aşağıdaki koşullarla yerleştirilen öğrencilere belirtilen olanaklar sağlanacaktır. Bursa Uludağ Üniversitesi ile Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum arasında imzalanan Mesleki Eğitime Destek Protokolü kapsamında anlaşmalı kurumlar tarafından Tıp Fakültesini en yüksek puanla kazanan ve kesin kayıt yaptıran ilk 30 öğrenciye Ekim-Haziran ayları arasında 9 aylık süre ile öğrenim süresi olan altı yıl boyunca aylık 500 TL burs verilecektir. Burslar altı (6) yıl sonunda kesilecek olup karşılıksızdır. Fakülte bünyesinde program değiştirdikleri taktirde burs haklarını kaybederler. Öğrencilik haklarını kaybeden, herhangi bir disiplin suçu alan veya derse devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin bursu kesilir. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin alttan dersinin olmaması ve dönemlik not ortalamasının 3.00’ın altında olmaması gerekir. d) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne, aşağıdaki koşularda yerleştirilen öğrencilere belirtilen olanaklar sağlanacaktır. Bursa Uludağ Üniversitesi ile Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurumlar arasında imzalanan Mesleki Eğitime Destek Protokolü kapsamında anlaşmalı kurumlar tarafından, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü en yüksek puanla kazanan (toplam ilk 30 öğrenciye) ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere; Ekim-Haziran ayları arasında 9 aylık süre ile ve öğrenim süresi olan dört yıl boyunca aylık 500 TL burs verilecektir. Burslar dört yıl sonunda kesilecek olup karşılıksızdır. Burs almaya hak kazananlar Fakülte bünyesinde program değiştirdikleri takdirde burs haklarını kaybederler. Öğrencilik haklarını kaybeden, herhangi bir disiplin suçu alan veya derse devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin bursu kesilir. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin alttan dersinin olmaması ve dönemlik not ortalamasının 3,00’ın altında olmaması gerekir.

86: Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir.

112: Bu programın İngilizce Hazırlık Eğitimi Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez Kampusunda (Bursa) Yabancı Diller Yüksekokulunda verilecektir.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu