Balıkçılık Teknolojisi

Eğitim Türü : Lisans Puan Türü : SAY
Önceki Dönem: YGS-3

Amaç

Balıkçılık sektöründeki hızla gelişen teknolojilere ayak uyduracak, Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde ve sonraki aşamalarda sektör ile teknolojiler arasında köprü görevi görecek insan kaynakları gereksinimini en aza indirgemek; balıkçılık, sanayi dalgıçlığı, balık yetiştiriciliği ve işleme sektörlerine uzman eleman yetiştirmek bu programın başlıca amacıdır.

Öğrenim

Eğitim-öğretim programında başlıca dersler zolarak; Balıkçılık Teknolojisine Giriş, Deniz Biyolojisi, Balıkçı Gemileri ve Donanımı, Avcılık Yöntemleri, Ağ Yapım Donam Tekniği, Dalma ve İlk Yardım, SCUBA Dalgıçlığı, Sanayi Dalgıçlığı, Kurtarma Dalgıçlığı, Balıkçılık Yönetimi, İleri Dalış Teknikleri, Sportif Balıkçılık, Balık Morfolojisi ve Anatomisi örnek olarak verilebilir.

Kariyer

Bölümden mezun olan öğrenciler; balıkçılık, yetiştiricilik işleme ve sanayi dalgıçlığı alanlarında uzman meslek elemanı olarak istihdam edilebileceklerdir. Özellikle deniz canlıları başta olmak üzere, tatlı su canlılarının avcılığını yapan işletmelerde de uzmanlaşmış elaman olarak istihdam edilebilecek, ayrıca bu ürünlerin ithalat-ihracat ve işlenmesi konularında çalışan işletmelerde rahatlıkla iş bulabilecek bilgi ve kapasiteye ulaşacaklardır. Verilecek balıkadam eğitimiyle beraber, özellikle artan kafes balıkçılığı sektöründe, aranan eğitimli eleman niteliği kazanacaklardır.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu