Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

Eğitim Türü : Lisans Puan Türü : SAY
Önceki Dönem: MF-2

Amaç

Bahçe bitkileri programının amacı, bağ ve bahçelerde çeşitli  sebze ve meyvelerin bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi, türlerinin geliştirilmesi, ürünlerin toplanması, korunması ve pazarlanması konularında çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Öğrenim

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü öğrencisi, söz konusu alanların hepsini kapsayan dersler görmektedir. Temel bilgiler yanında öğrenciler danışmanlarının özel konularda verdiği seçmeli dersleri almaktadırlar. Böylece öğrencilere bitkilerin değerlendirilmesi, bitki üretimi ve fizyolojisi, zararlılarla mücadele, sulama sistemleri, gübreleme ve işletmecilik konularında derin bilgiler verilmektedir. Öğrenciler biyolojiden mühendisliğe, genetikten ekonomiye, beslenmeden sosyolojiye, bütün konularda en son araştırma ve teknolojiyi takip etmekte ve bu bilgileri gerçek hayatta karşılaşacakları problemleri çözmek için kullanmayı öğrenmektedirler.

Kariyer

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü mezunları araştırmacı, bilim adamı, peyzaj, bitkisel üretim eğitmenliği, sera işletmeciliği, bağ – bahçe işletmeciliği, bitki koruma uzmanlığı, fidanlık işletmeciliği, bahçe bitkileri üretimi ve gıda pazarlaması, araştırma ve üretim uzmanlığı yanında seracılık, subtropik ve yarı-kurak iklimlerde yetiştiricilik ve üretim uzmanlığı ve uluslararası danışmanlık gibi birçok sektörde çalışma imkanı bulabilmektedir.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu