Atılım Üniversitesi (Ankara)

Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Atılım Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi

Kodu : 200290140 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem:
Taban Puan : Yeni Tavan Puan : -
Türkiye Başarı Sırası : Yeni Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: Yeni
Kontenjan : 40 Kişi Tercih Eden : -
Yerleştirilen : -
Okul Birincisi Konj. : - M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 6 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretli
Profesör Sayısı : - Doçent Sayısı : -
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : -

KPSS-1 : - KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

5: Tıp programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

60: Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı vakıf yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

92: Atılım Üniversitesi'nde öğretim ücrete tabidir. 2019-2020 akademik yılında öğretim ücreti KDV dahil 43.600 TL.'dir. Bu ücrete Pilotaj Bölümü uçuş eğitimi dahil değildir. Uçuş eğitimi ücreti burslu öğrenciler için burs oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır (Pilotaj Bölümü uçuş eğitimi için bk.www.atilim.edu.tr). Tıp Fakültesi öğretim ücreti KDV dahil 65.000 TL.'dir. Meslek Yüksekokulu Adalet Programı öğretim ücreti KDV dahil 38.400 TL.'dir. Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edininiz.(www.atilim.edu.tr)

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Tıp Fakültesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 476,010 13.307 150 Aday
Tıp Fakültesi
Adıyaman Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 462,069 18.828 130 Aday
Tıp Fakültesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 478,059 12.548 220 Aday
Tıp Fakültesi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 464,504 17.843 100 Aday
Tıp Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 500,463 5.813 270 Aday
Tıp Fakültesi
Aksaray Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 471,135 15.131 40 Aday
Tıp Fakültesi
Amasya Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 471,734 14.900 40 Aday
Tıp Fakültesi
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 512,767 3.254 320 Aday
Tıp Fakültesi
Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 471,850 14.864 180 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce)
Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 465,466 17.421 60 Aday
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 411,956 44.662 1 Aday
Tıp Fakültesi
Balıkesir Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 473,823 14.074 140 Aday
Tıp Fakültesi
Yozgat Bozok Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 462,923 18.486 100 Aday
Tıp Fakültesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 484,767 10.293 200 Aday
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 418,216 41.031 1 Aday
Tıp Fakültesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 467,480 16.568 200 Aday
Tıp Fakültesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 480,113 11.860 150 Aday
Tıp Fakültesi
Çukurova Üniversitesi (Adana)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 489,478 8.779 275 Aday
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Çukurova Üniversitesi (Adana)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 443,205 27.636 1 Aday
Tıp Fakültesi
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 470,868 15.238 220 Aday
Tıp Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 504,437 4.849 250 Aday
Tıp Fakültesi
Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 470,276 15.452 120 Aday
Tıp Fakültesi
Ege Üniversitesi (İzmir)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 510,399 3.677 340 Aday
Tıp Fakültesi
Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 485,440 10.065 270 Aday
Tıp Fakültesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 495,854 6.951 230 Aday
Tıp Fakültesi
Fırat Üniversitesi (Elazığ)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 467,222 16.668 180 Aday
Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 506,336 4.459 290 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce)
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 503,421 5.092 100 Aday
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 455,457 21.708 1 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce)
Gaziantep Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 466,401 17.037 50 Aday
Tıp Fakültesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 463,862 18.093 120 Aday
Tıp Fakültesi
Giresun Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 464,371 17.899 90 Aday
Tıp
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 525,866 1.442 200 Aday
Tıp (İngilizce)
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 532,610 793 160 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce)
İnönü Üniversitesi (Malatya)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 467,989 16.377 60 Aday
Tıp Fakültesi
İnönü Üniversitesi (Malatya)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 478,542 12.358 165 Aday
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 427,723 35.629 1 Aday
İstanbul Tıp
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Lisans SAY 514,924 2.881 300 Aday
İstanbul Tıp (İngilizce)
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Lisans SAY 520,080 2.093 60 Aday
İstanbul Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 2 Aday
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 1 Aday
Tıp Fakültesi
Kafkas Üniversitesi (Kars)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 461,473 19.089 90 Aday
Tıp Fakültesi
Karabük Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 466,391 17.043 100 Aday
Tıp Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 475,014 13.655 200 Aday
Tıp Fakültesi
Kastamonu Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 470,632 15.326 70 Aday
Tıp Fakültesi
Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 472,705 14.519 150 Aday
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 1 Aday
Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 490,554 8.443 250 Aday
Meram Tıp Fakültesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)
Meram Tıp Fakültesi
Lisans SAY 481,133 11.501 210 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce)
Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 508,080 4.117 190 Aday
Tıp Fakültesi
Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 482,957 10.925 210 Aday
Tıp Fakültesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 476,160 13.245 140 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 474,005 14.004 40 Aday
Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 487,568 9.361 170 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 481,634 11.321 60 Aday
Tıp Fakültesi
Ordu Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 466,007 17.200 90 Aday
Tıp Fakültesi
Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 482,697 10.994 210 Aday
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 412,355 44.458 1 Aday
Tıp Fakültesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 465,552 17.387 110 Aday
Tıp Fakültesi
Sakarya Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 482,418 11.064 140 Aday
Tıp Fakültesi
Selçuk Üniversitesi (Konya)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 487,096 9.524 190 Aday
Tıp Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 476,707 13.037 210 Aday
Tıp Fakültesi
Trakya Üniversitesi (Edirne)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 479,491 12.055 210 Aday
Tıp Fakültesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 496,776 6.715 270 Aday
Tıp Fakültesi
Uşak Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 467,182 16.686 90 Aday
Tıp Fakültesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 499,614 6.036 150 Aday
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 1 Aday
Tıp Fakültesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 462,638 18.589 140 Aday
Tıp Fakültesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 467,830 16.448 160 Aday
Tıp Fakültesi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 474,618 13.791 100 Aday
Gülhane Tıp (Ankara)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)
Gülhane Tıp Fakültesi
Lisans SAY 485,526 10.041 150 Aday
Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)
Gülhane Tıp Fakültesi
Lisans SAY 426,242 36.443 110 Aday
Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)
Gülhane Tıp Fakültesi
Lisans SAY 455,949 21.490 10 Aday
Tıp Fakültesi (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 418,099 41.095 100 Aday
Uluslararası Tıp Fakültesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)
Uluslararası Tıp Fakültesi
Lisans SAY 494,087 7.433 30 Aday
Tıp Fakültesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 478,364 12.429 80 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 536,482 512 20 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 527,490 1.245 20 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 517,468 2.494 8 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 461,082 19.254 74 Aday
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 458,606 20.302 52 Aday
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 491,495 8.148 10 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 509,998 3.752 8 Aday
Tıp Fakültesi (%75 Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 503,108 5.152 10 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 482,786 10.964 6 Aday
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 448,024 25.232 34 Aday
Tıp Fakültesi (%25 Burslu)
Beykent Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 420,226 39.889 20 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Haliç Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 480,770 11.643 8 Aday
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Haliç Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 455,750 21.574 24 Aday
Tıp Fakültesi (%25 Burslu)
Haliç Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 427,292 35.868 48 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 503,324 5.108 8 Aday
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 491,950 8.009 1 Aday
Tıp Fakültesi (%25 Burslu)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 430,371 34.226 35 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 19 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 4 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 17 Aday
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 457,960 20.587 91 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Uluslararası Tıp Fakültesi
Lisans SAY 549,175 57 10 Aday
Tıp Fakültesi (Ücretli)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 455,981 21.475 3 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Koç Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 548,174 85 14 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Koç Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 519,232 2.211 46 Aday
Tıp Fakültesi (Ücretli)
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 437,046 30.714 48 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 491,546 8.128 6 Aday
Tıp Fakültesi (%75 Burslu)
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 477,777 12.665 3 Aday
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 464,801 17.702 3 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 419,948 40.028 27 Aday
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 462,669 18.577 10 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 494,159 7.402 6 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 496,917 6.687 5 Aday
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 427,347 35.825 34 Aday
Tıp Fakültesi (%25 Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 452,834 22.893 10 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 463,268 18.346 8 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)
Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 445,743 26.345 10 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
İstanbul Okan Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 412,671 44.265 64 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 486,521 9.729 8 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 445,797 26.315 8 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 486,057 9.874 8 Aday
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
İstanbul Okan Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 454,793 22.011 8 Aday
Tıp Fakültesi (Ücretli)
İstanbul Okan Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 418,431 40.902 64 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 524,891 1.528 10 Aday
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 487,430 9.410 10 Aday
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 453,192 22.745 25 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 439,875 29.241 60 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 521,763 1.905 8 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 492,854 7.777 16 Aday
Tıp Fakültesi (Ücretli)
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 425,750 36.728 81 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 486,961 9.572 9 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 503,995 4.961 8 Aday
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Sanko Üniversitesi (Gaziantep)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 434,134 32.254 47 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Sanko Üniversitesi (Gaziantep)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 470,935 15.210 8 Aday
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Sanko Üniversitesi (Gaziantep)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 460,047 19.691 10 Aday
Tıp Fakültesi (%25 Burslu)
Sanko Üniversitesi (Gaziantep)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 454,700 22.051 15 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 488,338 9.117 8 Aday
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 439,415 29.496 65 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 507,583 4.209 9 Aday
Tıp Fakültesi (%25 Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 436,666 30.918 45 Aday
Tıp Fakültesi (Ücretli)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 421,581 39.122 27 Aday
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 466,890 16.825 9 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Tam Burslu)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 471,579 14.960 5 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (%50 Burslu)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 457,442 20.828 5 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 436,604 30.950 10 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 21 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 458,893 20.180 12 Aday
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 460,688 19.435 15 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 440,719 28.832 20 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 418,814 40.697 27 Aday
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 17 Aday
Tıp Fakültesi (%25 Burslu)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 38 Aday
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 24 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 459,760 19.805 9 Aday
Tıp Fakültesi (%25 Burslu)
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 418,129 41.075 27 Aday
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Azerbaycan Tıp Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 421,621 39.104 40 Aday
Tıp Fakültesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 462,362 18.719 20 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce)
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 515,720 2.771 40 Aday
Tıp Fakültesi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 462,095 18.815 120 Aday
Tıp Fakültesi
Gaziantep Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 476,240 13.202 160 Aday
Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 2 Aday
Tıp Fakültesi
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 463,557 18.209 140 Aday
Tıp Fakültesi
Hitit Üniversitesi (Çorum)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 463,563 18.208 90 Aday
Tıp Fakültesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 496,720 6.730 140 Aday
Tıp Fakültesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 492,167 7.948 180 Aday
Tıp Fakültesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 467,968 16.386 140 Aday
Tıp Fakültesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 30 Aday
Tıp Fakültesi
Kırklareli Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 30 Aday
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi
Lisans SAY 466,184 17.136 175 Aday
Tıp Fakültesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 472,655 14.537 120 Aday
Tıp Fakültesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 464,146 17.993 80 Aday
Tıp Fakültesi
Siirt Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 30 Aday
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Bursa Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 1 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 492,230 7.934 120 Aday
Tıp Fakültesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 499,819 5.986 80 Aday
Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)
Gülhane Tıp Fakültesi
Lisans SAY 446,657 25.910 30 Aday
Tıp Fakültesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 468,960 15.974 120 Aday
Cerrahpaşa Tıp
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Lisans SAY 521,518 1.933 270 Aday
Cerrahpaşa Tıp (İngilizce)
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Lisans SAY 538,533 401 50 Aday
Tıp Fakültesi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 470,859 15.241 180 Aday
Tıp Fakültesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 483,689 10.664 30 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Atılım Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 40 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Atılım Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 6 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)
Atılım Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 14 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 456,338 21.303 20 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 513,462 3.120 4 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Başkent Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 490,629 8.409 6 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Bezmialem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 510,694 3.624 11 Aday
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Bezmialem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 484,527 10.371 79 Aday
Tıp Fakültesi (%75 Burslu)
Bezmialem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 20 Aday
Tıp Fakültesi (Ücretli)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 36 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 495,250 7.113 9 Aday
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 443,009 27.728 81 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 536,484 511 11 Aday
Tıp Fakültesi (%25 Burslu)
İstanbul Medipol Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 456,950 21.029 5 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 448,470 24.992 10 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 491,831 8.061 10 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 471,442 15.027 10 Aday
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Ufuk Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 444,366 27.045 72 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Ufuk Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 491,474 8.157 8 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 15 Aday
Tıp Fakültesi (%75 Burslu)
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 15 Aday
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 30 Aday
Tıp Fakültesi (%25 Burslu)
Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 36 Aday
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 431,238 33.766 36 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 4 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 18 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)
Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 18 Aday
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 7 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 417,142 41.638 15 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 510,597 3.641 5 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 462,026 18.846 6 Aday
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)
İstinye Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 430,285 34.272 24 Aday
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY 471,050 15.165 10 Aday
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 60 Aday
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)
Tıp Fakültesi
Lisans SAY Yeni Yeni 10 Aday
YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu