Ankara Üniversitesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Kodu : 101110193 Puan Türü : DİL-İNG
Önceki Dönem: DİL-1-İNG
Taban Puan : 416,300
Önceki Dönem: 428,177
Tavan Puan : 448,152
Önceki Dönem: 458,219
Türkiye Başarı Sırası : 8.814
Önceki Dönem: 7.345
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 60 Kişi Tercih Eden : 2.296 Kişi
Yerleştirilen : 50 Kişi
Okul Birincisi Konj. : 2 Kişi M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : 243,376 O.B. Tavan Puan : 330,487

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : 18 Kişi Doçent Sayısı : 2 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 11 Kişi

KPSS-1 : 66,301 KPSS-2 : 66,706
KPSS-3 : 65,133 A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

77: Yabancı dil sınavına İngilizceden girmek zorunludur.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu