Ankara Üniversitesi

Fransız Dili ve Edebiyatı
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Kodu : 101110148 Puan Türü : DİL
Önceki Dönem: DİL-1
Taban Puan : 361,272
Önceki Dönem: 360,818
Tavan Puan : 398,095
Önceki Dönem: 458,116
Türkiye Başarı Sırası : 20.485
Önceki Dönem: 19.590
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 40 Kişi Tercih Eden : 686 Kişi
Yerleştirilen : 31 Kişi
Okul Birincisi Konj. : 1 Kişi M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 4 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretsiz
Profesör Sayısı : 18 Kişi Doçent Sayısı : 2 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 11 Kişi

KPSS-1 : 64,232 KPSS-2 : 65,242
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

85: Bir yıl süreli zorunlu Fransızca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Fransızca yeterlik sınavını başaranlar, doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

127: Yabancı Dil Sınavına Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden girmek zorunludur.

128: Öğretim dili Fransızca'dır.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu