Aile ve Tüketici Bilimleri

Eğitim Türü : Lisans Puan Türü : EA
Önceki Dönem: TM-4

Amaç

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, ailelerin yaşam düzeyinin yükseltilmesi, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi ile kurumlarda destek hizmetlerinin verimliliğinin arttırılmasını hedefleyen bir eğitim-öğretim programını uygular. Mesleki eğitimi ve araştırmayı temel alan uygulamalı bir eğitim-öğretim programı ile birey, aile ve toplumun refahına katkıda bulunmayı amaçlar.

Öğrenim

Bu eğitim programı, öğrencilerin; birey, aile ve toplum kaynaklarının (İnsansal, ekonomik ve çevresel) etkin kullanılması ve yöneltilmesi, tüketicilerin ürün ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı, seçimi ve değerlendirilmesi ile sorunlarının çözümünde etkili roller üstlenmeleri için bilgilendirilmeleri konularında eğitilmelerini hedefler. Ayrıca kurumlarda destek hizmetlerinde görev alan personelin seçim ve eğitilmesi ile bu hizmetlerin verimliliğinin arttırılması, yaşanabilir bir konut ve çevre için uygun koşulların yaratılması, bu konuda destekleyici politikaların geliştirilmesi ve uygulanması konularında da eğitim verir.

Kariyer

Mezunlar, aile yaşantısı eğitimi, tüketici eğitimi ve korunması, kurum ev idaresi alanlarında araştırmacı, eğitimci, planlamacı, danışman ve yönetici olarak çalışırlar. Mezunlar daha çok; Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı bünyesinde bulunan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü; Kitle İletişim Kurumları; Sanayi Bakanlığı, Rekabetin ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü; Kamu ve Özel Kuruluşlara bağlı hastane, otel, tatil köyü, yatılı okul, kreş, huzurevi, misafirhane öğrenci yurtları vb. kurumlar; Halk Eğitim Merkezlerinde Yetişkin Eğitimi Programı Kursları; Çeşitli Kamu ve Özel kuruluşlar, Yerel Yönetimler vb. Rehabilitasyon merkezlerinde yaşlı ve özürlü bireylerin ev ve aileye yönelik uyum programları, Temizlik Şirketleri, ev ve Koruma yönelik tüketim malları (beyaz eşya, mobilya vb.) üreten firmalar; Büyük departmanlı mağazalarda (Hipermarket) tüketici danışma üniteleri vb. alanlarda çalışmaktadır.

Eğitim Türü Puan
Türü
Taban
Puan
Türkiye
Başarı
Sırası
Kontenjan
Aile ve Tüketici Bilimleri
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Lisans EA 237,773 471.376 80 Aday
YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu