Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul)

Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul)
Tıp Fakültesi

Kodu : 200110071 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem: MF-3
Taban Puan : 549,404
Önceki Dönem: 540,854
Tavan Puan : 554,038
Önceki Dönem: 562,026
Türkiye Başarı Sırası : 178
Önceki Dönem: 320
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 20 Kişi
Yerleştirilen : 20 Kişi
Okul Birincisi Konj. : - M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 6 Yıl
Burs : Tam Burslu Öğretim Ücreti : Tam Burslu
Profesör Sayısı : 167 Kişi Doçent Sayısı : 68 Kişi
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : 52 Kişi

KPSS-1 : - KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : 49.967.982 TUS-2 : -
TUS-3 : 50.102.464 DUS : -

Koşullar

3: Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.

5: Tıp programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

17: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

19: Öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde yarar görülmektedir.

21: Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

28: Öğretim dili İngilizce'dir.

60: Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

120: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde eğitim ücretlidir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğretim ücreti Tıp Fakültesi’nde (Hazırlık sınıfı dahil) 140.000 (Yüzkırkbin) TL, Mühendislik Fakültesi’nde Tıp Mühendisliği Programı (Hazırlık sınıfı dahil) 66.000 (Altmışaltıbin) TL, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı 59.500 (Ellidokuzbinbeşyüz) TL, Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi Programlarında 46.000 (Kırkaltıbin) TL, Beslenme ve Diyetetik Programı 59.500 (Ellidokuzbinbeşyüz) TL, Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Programı 62.500 (Altmışikibinbeşyüz) TL, Hemşirelik (İngilizce) Programı 49.000 (Kırkdokuzbin) TL’dir. Fen Edebiyat Fakültesi’nde; Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı (Hazırlık sınıfı dahil) 59.500 (Ellidokuzbinbeşyüz) TL, Psikoloji Programı 59.500 (Ellidokuzbinbeşyüz) TL, Psikoloji (İngilizce) Programı 62.500 (Altmışikibinbeşyüz) TL, Sosyoloji Programı 44.000 (Kırkdörtbin) TL, Eczacılık Fakültesi (Hazırlık sınıfı dahil) 79.500 (Yetmişdokuzbinbeşyüz) TL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu birinci ve ikinci öğretim dahil tüm programlar 35.200 (Otuzbeşbinikiyüz), İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı; lisans programları için 20.000 (Yirmibin) TL, ön lisans programları için 18.000 (Onsekizbin) TL’dir. Bu ücretlere %8 KDV dahildir. Öğretim ücretleri iki taksitte tahsil edilecek olup, taksitler güz ve bahar döneminde eğitim başlamadan önceki iki hafta içinde banka aracılığıyla tahsil edilecektir. Öğretim ücretlerindeki olası yıllık artışlar, bir önceki yılın Ağustos ayı (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artışla sınırlı tutulacaktır. (Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edininiz.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu