Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul)

Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul)
Eczacılık Fakültesi

Kodu : 200110265 Puan Türü : SAY
Önceki Dönem: MF-3
Taban Puan : 353,155
Önceki Dönem: 408,501
Tavan Puan : 367,172
Önceki Dönem: 401,368
Türkiye Başarı Sırası : 88.397
Önceki Dönem: 91.500
Türkiye Başarı Sırası
(Ek Puanlı)
: -
Kontenjan : 33 Kişi
Yerleştirilen : 33 Kişi
Okul Birincisi Konj. : - M.E.B.B. Kontenjanı : -
O.B. Taban Puan : - O.B. Tavan Puan : -

Öğretim Türü : Normal Öğretim Süre : 5 Yıl
Burs : - Öğretim Ücreti : Ücretli
Profesör Sayısı : - Doçent Sayısı : -
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı : -

KPSS-1 : - KPSS-2 : -
KPSS-3 : - A.B. : -
TUS-1 : - TUS-2 : -
TUS-3 : - DUS : -

Koşullar

18: Öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde yarar görülmektedir. Yükseköğretim Kurumlarının Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı mutabakat metni çerçevesinde ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden ulaşılabilecektir.

22: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

23: Öğretim dili İngilizce'dir.

24: Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

64: Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

65: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında öğrenim ücreti Tıp Fakültesi’nde (İngilizce) (Hazırlık sınıfı dahil) 170.000TL’dir. Mühendislik Fakültesi’nde Tıp Mühendisliği Programı (İngilizce) (Hazırlık sınıfı dahil) 75.000TL, Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Hazırlık sınıfı dahil) 80.000TL’dir. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı, Beslenme ve Diyetetik Programı (İngilizce) (Hazırlık sınıfı dahil) ve Beslenme ve Diyetetik Programı 70.000TL, Hemşirelik Programı 64.000TL, Hemşirelik Programı (İngilizce) (Hazırlık sınıfı dahil) 67.000TL, Sağlık Yönetimi Programı 55.000TL’dir. Fen Edebiyat Fakültesi’nde; Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı (İngilizce) (Hazırlık sınıfı dahil), Psikoloji (İngilizce) (Hazırlık sınıfı dahil), Psikoloji Programı 70.000TL, Sosyoloji Programı 50.000TL’dir. Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Hazırlık sınıfı dahil) 93.000TL’dir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu birinci ve ikinci öğretim dahil tüm programlar 39.500TL’dir. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıflarında burs ve indirim uygulanmamakta olup , lisans programları için 22.250TL, ön lisans programları için 20.000 TL’dir. Bu ücretlere %8 KDV dahildir. Öğrenim ücretindeki olası yıllık artışlar, bir önceki yılın Ağustos ayına göre (TÜFE+ÜFE)/2 değişim oranında artışla sınırlı tutulacaktır. (Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edininiz.)

148: Eczacılık programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 100 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

149: Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca iki gözü görmeyen ve mesleğini icra edebilmesi için mesleğini yapmasına mani iyileşemez bir hastalığı bulunanlar eczacılık mesleğini yapamaz.

YKS Tercih Robotu
KPSS Tercih Robotu